Školní družina


Vychovatelky:Mgr. Barbora Křemečková, Martina Šimonová
Tel:+420 572 503 518
Mob:+420 723 664 813
E-mail:barbora.kremeckova@zstupesy.cz, martina.simonova@zstupesy.cz
Kapacita ŠD:70 dětí
Počet oddělení:3 (1. - 5. ročník)
Provoz školní družiny:11:20 hod - 16:30 hod
Platby:

Výše úplaty je stanovena vnitřní směrnicí:  Poplatky ve školní družině a jejími dodatky.

Ve školním roce 2018/2019 činí 100 Kč / měsíc.