Sportovní den

Šestá třída - sportovní den - poznávání okolí Tupes (a hub)