Třídní schůzky

Termíny třídních schůzek 2017/2018

4. září 2017 - první třída
8. listopadu 2017 - celá škola od 16:00 hodin
17. ledna 2018 - celá škola od 16:00 hodin
18. dubna 2018 - celá škola od 16:00 hodin
  • V případě potřeby si mohou třídní schůzky svolávat třídní učitelé i jindy (vždy o tom budou prokazatelně informovat rodiče v dostatečném předstihu).
  • Rodiče mohou navštívit vyučující kdykoliv v době mimo vyučování. Nejlépe po vzájemné domluvě.
  • Každou středu jsou rodičům k dispozici ke konzultacím všichni učitelé v rámci tzv. konzultační středy (do 16:00).