9.třída

Třídní učitelka: Mgr. Lucie Kedroňová
E-mail: lucie.kedronova@zstupesy.cz
Tel.: +420 572 597 131