9.třída

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Kocourková
E-mail: ivana.kocourkova@zstupesy.cz
Tel.: +420 572 597 131