Nový kroužek - nepřehlédněte!!
Nový kroužek - nepřehlédněte!!
před 3 hodinami, 17.9.2021
Polytechnická výuka pokračuje
Polytechnická výuka pokračuje
před 3 hodinami, 17.9.2021
Léto s kamarády
Léto s kamarády
před 2 měsíci, 2.8.2021

9. třída - Informace o obnovení a podmínkách osobní přítomnosti žáků ve škole

Informace pro žáky a žákyně 9. třídy a jejich rodiče k podmínkám přítomnosti žáků ve škole od 11.5.2020

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně 9. třídy.

Vzhledem k postupnému uvolňování mimořádných opatření ve škole vás informujeme, že:

 • od 11.5.2020 bude skupinám žáků 9. třídy umožněna osobní přítomnost ve škole,
 • školní skupiny žáků 9.třídy se budou scházet 2x/týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek od 9:20-12:30 hod.
 • cílem činnosti skupin bude výhradně příprava na přijímací zkoušku na SŠ (která pro čtyřleté obory proběhne 8.6.), vzdělávací obsah bude proto zaměřen na učivo předmětů přijímací zkoušky - český jazyk a matematika,
 • účast je nepovinná, distanční výuka bude pro všechny nadále probíhat podle předchozích pravidel.

Nejdůležitější podmínky pro účast žáka ve školní skupině:

 1. zákonný zástupce se seznámí s podmínkami účasti svého dítěte ve vzdělávací skupině stanovené vnitřním předpisem ředitele školy (Příloha 1),
 2. zákonný zástupce vyjádří zájem o zařazení svého dítěte do školní skupiny vyplněním přihlášky (Příloha 2) a informuje o tom třídního učitele,
 3. zákonný zástupce podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory (Příloha 3),
 4. vyplněné a podepsané přihlášky a čestná prohlášení se budou od žáků vybírat před vchodem do budovy školy dne 11. května 2020,
 5. každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení,
 6. nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, nebo i jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit,
 7. žák ani osoba, která s ním žije ve společné domácnosti nepatří do rizikové skupiny podle definice MZ,
 8. kompletní informace a pokyny pro žáky a zákonné zástupce najdete v Příloze 1.

Děkujeme za spolupráci. Těšíme se na vás.

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy