Aktuálně

Příměstský tábor - "Hurá na prázdniny 2019"

Pondělí 1. 7. 2019

V pondělí si každý vyrobil své tričko se smajlíkem :-), hrály se hry v tělocvičně, soutěžilo se a vesele zpívalo :-)

Úterý 2. 7. 2019

V úterý jsme měli výletní den. Byli jsme na exkurzi v zákulisí Slováckého divadla, dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí, vyzkoušeli jsme krásné masky a klobouky a moc děkujeme našim průvodkyním za komentovanou prohlídku.

Poté jsme se usadili ve Smetanových sadech, kde jsme poobědvali připravené řízky a zašli jsme na zmrzlinu.

Den pokračoval vesele. V našich modrých tričkách se smajlíkama jsme se nemohli přemístit nikam jinam, než do SMAJLÍKOVA.  :-) 

Protože nás potom řádění ve Smajlíkově bolely nohy, tak jsme si zavolali odvoz. A néééé jen tak ledajaký odvoz. Autobusem jezdí každý, my jsme jeli do Tupes vlakem. Ani koleje jsme nepotřebovali, vyzvedl nás totiž vláček z Kovosttelu - Steelinka. Některé děti jsme zavezli až na Břestek a cestou jsme vesele prozpěvovali - "jede, jede mašinka, jmenuje se Steelinka" ....

Středa 3. 7. 2019

Ve středu jsme se vydali na hrad Buchlov. Abychom se tolik neunavili, zavezl nás tam autobus a po komentované prohlídce hradu jsme už šli po svých. Cesta lesem byla zajímavá, dokonce jsme našli i nějaké houby. Odpočinuli jsme si u opékání - pod Břesteckou skalou. 

Čtvrtek 4. 7. 2019

Čtvrtek byl ve znamení "bezpečnosti". Po vydatné snídani v podobě párků jsme si vzali svá kola, přilby a šli jsme na Orlovnu. Navštívil nás pan Patík z Besipu, provedl kontrolu našich kol a každému zvlášť řekl, co je potřeba opravit, doplnit anebo zda je vše v pořádku.

Následovala jízda zručnosti, chůze s brýlemi, které nám totálně zamotaly hlavu - vlastně oči, protože simulovaly např. chůzi po vánočním večírku nebo po požití nějaké návykové látky. S těmito brýlemi děti procházely připravenou trasu. Jejich způsob chůze byl opravdu vtipný .  :-)

Dalším stanovištěm byl test ze znalostí dopravních situací. Pan Patík děti odměnil drobnými dárky a popřál jim krásný zbytek prázdnin.  :-)

Po obědě nesměla chybět oblíbená hra "čokoláda" a následovalo rozdávání odměn a pamětních listů.

Všem dětem děkujeme za účast, rodičům za projevenou důvěru a těšíme se zase za rok na další tábor.    Marťa, Kája, Barča a Romča    :-)