Anglický jazyk


STŘEDA8/4

Učebnice 25

1. zopakujte slova v rámečku,po správném vyslovení vybarvěte

2.najděte v krabici schovaný dárek

3.tvořte rozhovor-já mám....I have  věc v jednotném čísle ,pak v množném-dole pod lištou je nápověda,dále si řekněte dej mi...give me....Zopakujte také číslice.

Učebnice strana 26/2-vybarvi dle návodu stejné květiny,řekni kolik květin je a jaké barvy.

Zde doporučuji poslechy na uebnice.online -najít stejnou stranu jako v papírové učebnici.Dole pod stránkou je i PS, tam kliknete a jsou tam další úkoly k procvičování.

STŘEDA 15/4

Znovu si zopakujte slovíčka ze strany 29, potom otočte až na stranu 46. Vyzkoušejte se ze slovní zásoby - pouze první 4 řádky.

Učebnice strana 28- 1. úkol- vybarvěte pozadí dvojic, které k sobě patří stejnou barvou. Slovo vyslovte i v množném čísle, dbejte na výslovnost koncového s.

2.úkol- vybarvěte květinu dle návodu, pak vyslovujte například one- white, two- yellow......pomoci s výslovností může opět strana v učebnici na ucebnice.online


STŘEDA 22/4

Učebnice 27- prohlédněte obrázky 1 až 6 a zkuste si říct, o čem pojednávají.Řekněte nejprve pár slovíček ke každému obrázku, pak tvořte věty. Pomoci vám může text pod čarou a  nahrávka na učebnice online.Zopakujte význam sloves have, like, give. Také nezapomeňte na poděkování, přání k narozeninám,,dotaz na věk a odpověď.

STŘEDA 29/4

Nejprve je důležité naučit se slovíčka ze strany 37- pomoci vám může opět interaktivní učebnice angličtiny na ucebnice. online.

Pak udělejte úkol 1 na straně 31, nezapomeňte vždy vyslovit název kresleného zvířátka.

STŘEDA 6/5

Zopakujte slovíčka ze strany 37, přidejte i jejich množné číslo s koncovkou s, najdete na stranách  dole pod textem. Tvořte věty typu - Já mám psa.To je můj hnědý pes.. Hraji si s mým hnědým psem. Mám ráda mého  psa.......I have a dog. This is my brown dog. I  play with my brown dog. I like my dog.

Udělejte v učebnici stranu 32, pak popište , co zde vidíte.

Využívejte učebnici na  ucebnice.online.

STŘEDA 13/5

Učebnice 33- nejprve spojte tvary dle vzoru, pak spočítejte zvířata vlevo, zapište do rámečku ve 3. sloupci,tvořte věty s jednotným číslem a s množným v určeném počtu.Například ...I have eight hamsters. Pozor na výslovnost koncového s.

STŘEDA 20/5

Procvičujte probraná slovíčka v učebnici na straně 46- vynechejte zatím cizokrajná zvířata, můžete například zkoušet pomocí řádků a sloupců - například 1D, 3B.....procvičujete tím kromě angličtiny i orientaci na stránce. Můžete také použít otázky pod textem. 

Na úterní nebo čtvrteční čtení ať si děti připraví kromě Slabikáře také učebnici angličtiny a složku s kartičkami číslic.

STŘEDA 27/5

Učebnice strana 47- zopakujte slovíčka, ne exotická zvířata.

Dále procvičte slovní zásobu na straně 38. Budu se na to ptát při skypování nebo telefonování.

STŘEDA 3/6

Nová slovíčka strana 43, s výslovností vám pomůže ucebnice. online.

Opakujte i starší slovíčka ze stran 13, 21, 29, 37

STŘEDA 10/6

Strana 40- spojte poloviny obrázků, do pravého rohu napište odpovídající číslici z levé poloviny, vyslovujte číslo a barvu, například ONE AND YELLOW. THIS IS A MONKEY.

Vybarvi příslušnou barvou pozadí druhé půlky karty.

STŘEDA 17/6

Učebnice strana 41- 1. kreslete cestu od barvy ke zvířeti, tvořte věty typu.....This zebra is black and white......

2.vytvořte správné dvojice, řekněte barvu, číslo a název zvířete, tvořte také věty se slovesem have a like 

TÝDEN OD 22/6

Přes léto opakujte průběžně slovíčka z obou dílů učebnic, ve druhé třídě je budete potřebovat.

JINAK VÁM DĚTEM , TAKÉ CELÝM VAŠIM RODINÁM, PŘEJI PĚKNÉ LÉTO. AŤ JE PLNÉ ODPOČINKU, RADOSTI, PĚKNÉHO POČASÍ. DĚKUJI ZA PĚKNOU SPOLUPRÁCI PŘI DOMÁCÍ VÝUCE . BUDU SE NA VÁS OPĚT TĚŠIT V ZÁŘÍ!