Zápis do 1.třídy
Zápis do 1.třídy
před 8 dny, 23.3.2020
Materiály k individuální výuce
Materiály k individuální výuce
před 15 dny, 16.3.2020
Uzavření MŠ a ŠJ
Uzavření MŠ a ŠJ
před 15 dny, 16.3.2020
Ošetřovné
Ošetřovné
před 20 dny, 11.3.2020

Kročová


Milí žáci, 

na této stránce Vám budu posílat pokyny k domácím úkolům.

Pracujte každý den, ať toho nemáte moc najednou.

Dávejte na sebe pozor, ať jste všichni zdraví.


30.3. 2020 - 3.4.2020

- Opakovat slovíčka. Po návratu do školy bude test ze slovíček. 

- Procvičovat podle učebnice str. 44 - 47.

- Vyplnit pracovní sešit str. 46/1,2,3    47/5,6,7,8

46/1 K obrázkům připiš názvy povolání.

46/2 Uspořádej písmena do slov.

46/3 Řadové číslovky napiš slovy a k číslům připiš koncovky.

47/5 Britské ceny vyjádři slovy.

47/6 Doplň osobní zájmena.

47/7 Doplň OK, I will. nebo OK, I won´t.

47/8 Doplň předložky do časových údajů.

Co uděláte, oskenujte a pošlete na můj e-mail (do pátku 3.4. 2020 do 13 hodin).


AJ můžete procvičovat na stránkách

http://skolakov.eu

http://www.brumlik.estranky.cz


23.3.2020 - 27.3.2020

- Procvičovat podle učebnice str. 44 - 45.

- Opsat si slovíčka do sešitu str. 44 - 45. Tato slovíčka se naučte.

Po návratu do školy bude test ze slovíček. 


- Vyplnit pracovní sešit str. 44, 45/cv. 4, 6,7

PS 44/ cv. 1 Přiřaď slovo k zápisu  jeho výslovnosti a přelož.

PS 44/ cv. 2 Utvoř dvojice vět.

PS 44/ cv. 3 Napiš krátkou odpověď Yes, I will. nebo No, I won´t.

PS 45/ cv. 4 Přiřaď slovo k zápisu a jeho výslovnosti a přelož.

PS 45/ cv. 6 Doplň will nebo wonť podle souvislosti do vět.

PS 45/cv. 7 Přiřaď k sobě věty se stejným významem.

Co uděláte, oskenujte nebo vyfoťte a pošlete na můj e-mail (do pátku 27.03. 2020 do 13 hodin).


AJ můžete procvičovat na stránkách

http://skolakov.eu

http://www.brumlik.estranky.cz


Zábavné video na procvičování a porozumění v AJ

https://www.youtube.com/watch?v=6_k0Z8Bb_2M

Výsledky písemných cvičení budu vkládat  na tyto stránky v pátek  ke kontrole.

Pokud by Vám nebylo něco jasné, neváhejte mě kontaktovat. V případě dotazů pište na e-mail: helena.krocova@zstupesy.cz


Zkontroluj si své úkoly z tohoto týdne.

Řešení najdeš zde: