Nový kroužek - nepřehlédněte!!
Nový kroužek - nepřehlédněte!!
před 4 hodinami, 17.9.2021
Polytechnická výuka pokračuje
Polytechnická výuka pokračuje
před 4 hodinami, 17.9.2021
Léto s kamarády
Léto s kamarády
před 2 měsíci, 2.8.2021

Ars Poetica - Puškinův památník 2021

Ars Poetica - Puškinův památník 2021

Letošní 55. ročník soutěžního festivalu Ars Poetica - Puškinův památník 2021 se uskutečnil velmi netradičně, ale pro tuto dobu příznačně, tedy on-line. Jako každoročně se soutěžilo ve slovním a hudebním projevu v ruském jazyce.

Naši školu reprezentovala v hudební oblasti Eliška Tomaníková, která u poroty vybojovala krásné 2. místo v sólovém zpěvu a v nezávislém hlasování studentů PdF MU dokonce 1. místo!

Elišce gratulujeme! Za spolupráci děkujeme i paní Slivečkové ze ZUŠ Uh. Hradiště za její doprovod na akordeon.