Český jazykPOZNÁMKA KE ZPĚTNÉ VAZBĚ VAŠÍ PRÁCE A HODNOCENÍ

sledujte Bakaláře, kdo splnil úkoly, které nehodnotím známkou, má zapsáno X,

kdo nezaslal dle pokynů a v daném termínu, má zapsáno N. 

Některé úkoly (např. sloh) máte hodnoceny známkou.

Veškerá vaše práce z domu bude zohledněna v celkovém hodnocení, proto si své úkoly plňte podle zadání.


domácí výuka 1.6. - 5.6.

MLUVNICE

​ 1) PS str. 27/3,7 do školního sešitu, ofotit  a poslat mailem vy, kteří  nebudete ve školní skupině

      str. 27/5,6

       str. 28 - udělat zápis tabulky nebo nalepit do sešitu kopii

       str. 28/1 - 4 

       str. 29/1,2

    procvičení VČ - uč, str. 104 /1 -  u vyznačených  slov určete Pu - do sešitu,ofotit  a poslat mailem vy,                                                                                                                        kteří  nebudete ve školní skupině

2) online cvičení  do pátku 5.6.

LITERATURA

čítanka - ukázka tvorby Oty Pavla ( více se o něm budeme učit v 9. třídě), dvě povídky s úkoly 

na str. 163 - 166 .

Přečtěte, zamyslete se nad otázkami za textem . PROCVIČOVÁNÍ NA SKYPE V PÁTEK  5.6. V  HODIN

Vážení rodiče sedmáků,

 dávám do přílohy soupis sešitů a PS, které nakupuje a zajišťuje škola, od vás budu potřebovat vybrat do 15.6. peníze. Vzhledem k tomu, že vašim dětem zůstalo v třídním fondu 73 kč, budu od vás vybírat částku o tuto položku menší. Způsob předání buď prostřednictvím dětí, pokud budou ve školních skupinách, nebo osobně po domluvě v době, kdy budu ve škole
Info ohledně zájezdu do Malopolska, který se bohužel v květnu neuskutečnil

Je v jednání s CK přeložení na podzim, proto si  cestovka první část zálohy ponechává pro další jednání. Kdo zaplatil i 2. část zálohy , 1315 kč, budu mu ji v červnu vracet  a vybírat až podle nového aktuálního termínu . O všem budete informováni, příp. mi váš dotaz napište na mail. Děkuji 

 Informace ke školní skupině

.V týdnu od 8. června mohou žáci 2. stupně navštěvovat školní skupiny .

Účast žáků je dobrovolná, počítáme s nahlášenými žáky. 

Na základě dohody byla pro   7. ročník vyhrazen čas pro školní skupinu

 každé úterý  v červnu ( poprvé 9.6.) od  9.20 - cca 12.30 hod.Budete rozděleni do 2 skupin,

                                   1. skupina - němčina,  2. skupina - ruština                                                   .

Kdo bude chtít jít tento den na oběd, nahlaste se individuálně  v jídelně. 

V rámci bloků proběhne opakování stěžejních předmětů (čeština, matematika) , třídnická část a konzultace s těmi učiteli, kteří s vámi potřebují některé věci v rámci úkolů doladit a probrat. 

9. června doneste prosím také peníze za sešity, máte možnost si  zakoupit Tušku -25 kč 

                       ( příloha výše, pomůcky  budoucí 8. třída)

Pokud máte dotazy nebo nejasnosti, volejte nebo pište. 


Z praktických pokynů je třeba 1. den donést čestné prohlášení o bezinfekčnosti ( stránky školy - aktuality) , s sebou mít 2 roušky a sáček . Poprvé si vás vyzvedneme před školou 9. 15 hod a odvedeme do tříd, další týden už půjdete do šatny sami.

Vezměte si s sebou věci do češtiny ( čtenářské listy, PS, učebnice, sešity), věci do matematiky, sešit do fyziky,  ŽK, peníze za sešity, příp. 25 kč  za Tušku.

Nezapomeňte si zařídit oběd, pokud o něj máte zájem. 

Pozn.  žáci, kteří nejsou nahlášeni do školních skupin, pokračují ve výuce na dálku podle pokynů na stránkách třídy. Organizační věci  budu řešit s vámi či  vašimi rodiči mailem nebo telefonicky.


Výuka 8.6. - 12. 6.

MLUVNICE

1) PS str. 30 /1 - 6

            30/7 pro ty,  kdo mají  možnost, aby jim  diktát někdo nadiktoval

 2) PS str. 32 / 1,2,3,5,9,10,12, 13, 14

           online cvičení již zadávat nebudu

LITERATURA 

úkol zadám mimořádně až zítra, příp. následující týden


možnost procvičování přes skype opět v pátek v 9 hodinVýuka 15.6. - 19. 6.

MLUVNICE

PS 2 str. 33 / 1,2,3,5,6, 7, 8, 9, 11

    diktát str. 33 nahoře - kdo má možnost, aby mu diktát někdo nadiktoval

    opakování VČ

 věty z uč. str. 108/1 

-  vypracujte u  5 vět bublinkové grafy vět celých , ne jen Pu, jak je v zadání úkolu


LITERATURA

udelejte si zápis z následujících příloh o F. Palackém a období klasicismu v české literatuře


poslední procvičování učiva přes skype opět v pátek  19.6. v 9 hodin