Český jazyk


Práce do mluvnice - PS  (zadávala jsem v úterý v poslední češtině) 

str. 34 - všechna cvičení

35/4

36/6 (stačí 5 vět)

36/7

37/8 a,b

cvičení není nutné vypracovat celé, stačí  2/3 z každého.

kontrola PS proběhne po návratu do školy .

Doporučuji na procvičení online:     umimečesky.cz, kde je řada cvičení na procvičování veškerého učiva

LITERATURA: čtenářské listy 


MLUVNICE -práce na týden 16.3. - 20.3.

PS 37/9

PS 15/4a)  (opakování větných členů) - vypracuj 5 vět do sešitu

ze stránek umimecesky.cz si zopakuj pravopis - psaní velkých písmen, čárka v souvětích

v příloze je připraven PL (souvětí souřadné) pokud máš možnost, vytiskni a doplň,

pokud nemáš možnost tisku, vypracuj do sešitu

LITERATURA 

prosím S.M., aby mi zaslala prezentaci o bratrech Mrštíkových na školní mail do konce týdne

opakujte si zápisy o divadle v období realismu, připravuji pro vás doplňovací test

Práce na týden 23.3. - 27.3.


LITERATURA

projít si prezentaci, udělat zápis do sešitu, můžete zestručnit

MLUVNICE

zašlete mi vyfocený PL na stránky google class, až uvidíte vytvořenou naši skupinu pro češtinu, příp.  mi pošlete mailem pro kontrolu.

Vyzkoušíme také komunikaci přes skype, kde bude větší prostor pro vaše dotazy nebo individuální vysvětlení učiva.

uč.str.125/  5 vět povinně, kdo chce více procvičit, 10 vět. Řešení pište do seš., v pátek  zveřejním správné výsledky 

126/6 - projít ústně, probereme přes skype tento týden, čekejte na výzvu


NOVĚ:

sledujte prosím stránky google classroom, kde už mám vytvořenou místnost pro češtinu a budu zadávat práci od příštího týdne jen na tento odkaz, čeká vás tam už první jednoduchý testík

kód kurzu   - yrliaet 


POZOR!

v pátek 27.3.   v 10 hod

se poprvé zkušebně spojíme přes SKYPE na vaší skupině založené pro matematiku.

Těším se na vás, připravte si vypracovaná cvičení do mluvnice ( PS) a úkol z učebnice,

probereme to přes Skype.

vy, kteří ještě nejste přihlášení  do classroomu, vás očekávám také !   
                                DOMÁCÍ VÝUKA 30.3. - 3.4.

Od tohoto týdne veškerou práci zadávám v UČEBNĚ (classroomu) ČEŠTINA.

Prosím o přihlášení a zapojení VŠECH, hodnocení a získávání plusových bodů už probíhá od minulého týdne. V případě obtíží ve spojení či potřeby něco probrat jednotlivě mi napište mail, ráda všem vyhovím. 

Konzultace přes Skype proběhne v úterý a čt od 10 hodin.

                       souhrn úkolů na tento týden:

 -úkoly z PS ke kontrole zaslat do UČEBNY

 -zápis do literatury z prezentace

 -PL - VV (v příloze)

-PL- všestranný jazykový rozbor (v příloze)

- četba a vytváření ČL