Český jazykMilí žáci, 

na této stránce Vám budu posílat pokyny k domácím úkolům.

Pracujte každý den, ať toho nemáte moc najednou.

Dávejte na sebe pozor, ať jste všichni zdraví.


Česká televize spouští unikátní projekt nazvaný UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky.


30.3.2020 - 3.4.2020

- Sloh: Popis zvířete. 

Osnova:

1. název zvířete, kde žije

2. stavba těla (velikost, barva...)

3. vlastnosti (čím se živí, jak žije)

4. zajímavosti o zvířeti

Napsat 20 vět. Nakreslit nebo nalepit obrázek. Formát: A4

Zkontroluji po návratu do školy. 


- Procvičovat podle učebnice číslovky.

Pracovní sešit str. 39/1,2,3,4    str. 41/cv. 1,2,3     str. 42 a 43 - ústně

39/1 Doplňte tvary zájmen my, vy.

39/2 Doplňte tvary zájmena ona.

39/3 Doplňte i/í.

39/4 Doplňte i, í. Do závorky napište 1. pád doplňovaného zájmena.

41/1 Spojte rozsypané korálky.

41/2 Doplňte neúplná slova.

41/3 Osmisměrka. Najděte 14 číslovek a určete jejich druh.

Co uděláte, oskenujte a pošlete na můj e-mail (do pátku 3.4. 2020 do 13 hodin).


ČJ můžete procvičovat na stránkách

www.rysava.websnadno.cz

http://onlinecviceni.cz


- Dopsat čtenářský deník. Je potřeba , aby denně děti četly, budou číst doma další knížku do čtenářského deníku (po návratu do školy budou mít přečtenou čtvrtou knížku).23.3.2020 - 27.3.2020

- Diktát: prosím o nadiktování různých 5 vět z učebnice do sešitu či na papír. Zkontroluji po návratu do školy.

- Sloh: vytvořte na tvrdý papír pozvánku na školní akci. Zkontroluji po návratu do školy.


- Procvičovat podle učebnice zájmena a pravopis.

- Vyplnit pracovní sešit str. 37/cv.1,  str.37/cv.3, 4a)   str. 38/cv.1,2,3,4 a)

PS 37/cv.1  Spojte rozházené korálky tak, aby vznikla zájmena neurčitá.

PS 37/cv. 3 Doplňte do věty vhodné záporné zájmeno.

PS 37/cv. 4 a) Podtrhněte zájmena a nadepište jejich druh.

PS 38/cv. 1 Doplňte správný tvar zájmena já. (Pomůcka: mě podle tě, mně podle tobě).

PS 38/cv. 2 Chybné tvary zájmen škrtněte červeně a nadepiště nad ně správný tvar.

PS 38/cv. 3 Doplňte tvary zájmen.

PS 38/cv. 4 a) Doplňte s sebou, nebo sebou a ostatní vynechaná písmena.


- Dopsat čtenářský deník. Je potřeba , aby denně děti četly, budou číst doma další knížku do čtenářského deníku (po návratu do školy budou mít přečtenou čtvrtou knížku).


ČJ můžete procvičovat na stránkách

http://pataci.wz.sk/articles/zajmena

http://onlinecviceni.cz

http://www.brumlik.estranky.cz

www.rysava.websnadno.cz


Co uděláte, oskenujte a pošlete na můj e-mail (do pátku 27.03. 2020 do 13 hodin). 

Výsledky písemných cvičení budu vkládat na tyto stránky v pátek ke kontrole.

Pokud by Vám nebylo něco jasné, neváhejte mě kontaktovat. V případě dotazů pište na e-mail: helena.krocova@zstupesy.cz


Zkontroluj si své úkoly z tohoto týdne.

Řešení najdeš zde: