Nový kroužek - nepřehlédněte!!
Nový kroužek - nepřehlédněte!!
před 4 hodinami, 17.9.2021
Polytechnická výuka pokračuje
Polytechnická výuka pokračuje
před 4 hodinami, 17.9.2021
Léto s kamarády
Léto s kamarády
před 2 měsíci, 2.8.2021

Informace a opatření školy k 1.9.2020

Informace pro žáky a rodiče k hygienickým opatřením školy k začátku školního roku 2020/2021

Hygienická opatření školy na základě doporučení MŠMT

Příchod do školy, pohyb ve škole, roušky

  • žáci/žákyně nepotřebují potvrzení o bezinfekčnosti ani žádné jiné potvrzení či prohlášení
  • žáci/žákyně ve škole nemusí nosit roušky 
  • žáci/žákyně a jiné osoby s příznaky infekčního respiračního onemocnění nesmí do školy vstoupit
  • pokud se u žáka/žákyně projeví při pobytu ve škole příznaky infekčního respiračního onemocnění bude umístěn do izolace a škola neprodleně informuje jeho zákonného zástupce

Přístup rodičů do školy

Ministerstvo školství doporučuje omezit pohyb rodičů a dalších osob uvnitř školních budov. Prosíme Vás, abyste tuto skutečnost respektovali a na děti čekali před školou a školní družinou. V případě nutnosti samozřejmě můžete do školy na schůzku s pedagogem nebo vedením školy přijít. Žádáme rodiče, aby chránili zdraví našich dětí a při nezbytném pohybu po škole si nasadili roušku. 

Všechny naplánované akce s přítomností rodičů ve škole se uskuteční podle plánu

  • 1. 9.2020 -   8.00 - Slavnostní zahájení školního roku s rodiči žáků 1. třídy
  • 2. 9.2020 - 17.00 - 1. informační a seznamovací schůzka rodičů žáků 6. třídy

Školní družina, kroužky školního klubu

Ve školní družině se budeme snažit vytvořit v souladu s doporučením MŠMT co nejvíce homogenní skupiny. Vzhledem k personálním, prostorovým a finančním možnostem ale nedokážeme vytvořit oddělení školní družiny tak, aby se v nich potkávaly výhradně děti z jedné třídy. Podobné je to i se školními kroužky, ve kterých se často potkávají děti z více tříd. O kroužky nechceme děti připravit. Je na rozhodnutí zákonných zástupců,zda děti do kroužků přihlásí.

Školní jídelna

Režim v jídelně zůstává stejný jako v minulých letech. Budeme dbát na úklid a desinfekci exponovaných ploch. Příbor, jídlo, ovoce a zeleninu, nápoj si děti nebudou brát sami, ale dostanou ho od kuchařek přímo na tácek. Z provozních důvodů nepřipravujeme žádné rozpisy časů příchodů a odchodů na oběd, budeme ale dbát na to, aby se třídy v ŠJ zbytečně nepotkávaly a nehromadily.

Opatření školy se mohou v závislosti na situaci měnit. Zákonní zástupci budou v takových případech o opatřeních školy informováni.

Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy