Nový kroužek - nepřehlédněte!!
Nový kroužek - nepřehlédněte!!
před 4 hodinami, 17.9.2021
Polytechnická výuka pokračuje
Polytechnická výuka pokračuje
před 4 hodinami, 17.9.2021
Léto s kamarády
Léto s kamarády
před 2 měsíci, 2.8.2021

Informace k novému školnímu roku 2021-2022

Milí žáci a žákyně, vážení rodiče, Základní škola v Tupesích oznamuje, že školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. září 2021.

Prvňáčky zveme v 8:00 hod. na slavnostní zahájení nového školního roku do 1.třídy ZŠ Tupesy.

Žáci ostatních tříd začnou školní rok ve svých učebnách. V 8:30 hod. je v areálu Orlovny vyzvednou třídní učitelé a postupně odvedou do tříd.

Sledujte prosím naše webové stránky. Případné změny v platných protiepidemických opatřeních budeme zveřejňovat.


Základní organizační pokyny a opatření:

  • Organizace začátku školního roku se řídí podle pokynů odpovědných nadřízených orgánů - MŠMT, MZ a KHS Zlín.
  •  Do školy nesmí vstupovat žádná osoba s příznaky infekčního onemocnění.
  • Pro všechny platí povinnost při vstupu do budovy nasadit ochranu nosu a úst (respirátor/roušku) a nosit ji ve všech společných prostorách.
  • Ochranu nosu a úst mohou žáci ve třídě na svém místě odložit.
  • Testování žáků proběhne dodanými antigenními testy  1., 6. a 9. září (v 1. třídě 2., 6. a 9. září).
  • Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování    (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v oficiálním odběrovém místě). Tito žáci uvedené skutečnosti škole písemně doloží před prvním testováním.

Podrobné informace naleznete v Manuálu MŠMT - viz příloha.

Děkujeme za pochopení.  V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Těšíme se na vás.                             

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy.