Nový kroužek - nepřehlédněte!!
Nový kroužek - nepřehlédněte!!
před 3 hodinami, 17.9.2021
Polytechnická výuka pokračuje
Polytechnická výuka pokračuje
před 4 hodinami, 17.9.2021
Léto s kamarády
Léto s kamarády
před 2 měsíci, 2.8.2021

Informace k provozu školy od 12.4.2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění dojde k částečnému návratu dětí do škol.

Od 12. 4. 2021 bude umožněna osobní přítomnost:

V mateřských školách:

  • dětem - "předškolákům" kteří mají povinné předškolní vzdělávání

V základních školách:

  • žákům 1. stupně, zavádí se rotační výuka po třídách 

12. - 16. 4. 2021

  • prezenční výuka (ve škole): první, druhá a třetí třída
  • distanční (výuka na dálku): čtvrtá a pátá třída

19. - 23. 4. 2021

  • prezenční výuka (ve škole): čtvrtá a pátá třída
  • distanční (výuka na dálku): první, druhá a třetí třída

Třídy druhého stupně pokračují v distanční výuce. Rozvrhy pro distanční výuku budou všem žákům zaslány v pátek.

Budou probíhat skupinové konzultace žáků 2. stupně. 

Podmínkou osobní přítomnosti dětí v ZŠ a MŠ je AG testování, které bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek. 

Informace o testování dětí a video-návod najdete zde:

https://testovani.edu.cz/

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=1s

Kompletní informace o platných nařízeních např. zde:

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Podrobné informace k návratu dětí 1. stupně do škol poskytnou v pátek během online hodin třídní učitelé.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy