Nový kroužek - nepřehlédněte!!
Nový kroužek - nepřehlédněte!!
před 4 hodinami, 17.9.2021
Polytechnická výuka pokračuje
Polytechnická výuka pokračuje
před 4 hodinami, 17.9.2021
Léto s kamarády
Léto s kamarády
před 2 měsíci, 2.8.2021

Informace k provozu školy od 30.11.2020

Žáci 1. stupně a 9. třídy se od 30.11. vrací do školy k prezenční výuce. Žáci 6., 7. a 8. třídy se po týdnu střídají v prezenční a distanční výuce.

1. stupeň ZŠ: celý 1. stupeň prezenční výuka.

2. stupeň ZŠ: 9. třída - prezenční výuka.

2. stupeň ZŠ: 6.-8. třída - rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech).

Rozpis rotační prezenční výuky pro třídy 6. 7. a 8.

30.11. - 4.12. 2020

 • prezenční výuka (ve škole): 6. a 8. třída
 • distanční (výuka na dálku): 7. třída

7.12. - 11.12. 2020

 • prezenční výuka (ve škole): 7. třída
 • distanční (výuka na dálku): 6. a 8. třída
 1. třídy s prezenční výukou (ve škole) jsou vzdělávány podle platného rozvrhu hodin 
 2. třídy s distanční výukou (výuka na dálku) jsou vzdělávány podle aktuálního rozvrhu hodin pro distanční výuku (předá třídní učitel)

Škola se nadále řídí platnými hygienickými a protiepidemickými pokyny odpovědných státních orgánů.

Základní pravidla k 30.11.:

 • zákaz vstupu do školy všem osobám s příznaky infekčního onemocnění,
 • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole,
 • každý žák musí mít s sebou na den dostatek roušek a sáčky na jejich hygienické uložení,
 • žáci dodržují rozestupy a dbají na hygienu rukou,
 • zákonní zástupci žáků a další osoby vstupují do budov školy pouze v nejnutnějších případech.

Děkujeme za pochopení.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy