Nový kroužek - nepřehlédněte!!
Nový kroužek - nepřehlédněte!!
před 4 hodinami, 17.9.2021
Polytechnická výuka pokračuje
Polytechnická výuka pokračuje
před 4 hodinami, 17.9.2021
Léto s kamarády
Léto s kamarády
před 2 měsíci, 2.8.2021

Informace k provozu školy od 4.1.2021

Žáci 1. a 2. tříd se od 4.1.2021 vrací do školy. Bude obnovena činnost MŠ a ŠJ. Ostatní třídy pokračují v distančním vzdělávání podle nastavených pravidel.

Žáci 1. a 2. tříd se od 4.1.2021 vrací do školy k prezenční výuce.

Od 4.1.2021 bude obnovena činnost MŠ, ŠJ a ŠD    

Ostatní třídy ZŠ pokračují v distančním on-line vzdělávání podle nastavených pravidel.

  • Rozvrhy hodin pro distanční výuku rozešlou žákům jejich třídní učitelé.


Škola se řídí platnými hygienickými a protiepidemickými pravidly podle pokynů odpovědných státních orgánů (KHS, MZ a MŠMT).

Základní pravidla:

  • zákaz vstupu do školy všem osobám s příznaky infekčního onemocnění,
  • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole,
  • každý žák musí mít s sebou na den dostatek roušek a sáčky na jejich hygienické uložení,
  • žáci dodržují rozestupy a dbají na hygienu rukou,
  • zákonní zástupci žáků a další osoby vstupují do budov školy pouze v nejnutnějších případech.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy