Zápis do 1.třídy
Zápis do 1.třídy
před 14 dny, 23.3.2020
Materiály k individuální výuce
Materiály k individuální výuce
před 21 dny, 16.3.2020
Uzavření MŠ a ŠJ
Uzavření MŠ a ŠJ
před 21 dny, 16.3.2020
Ošetřovné
Ošetřovné
před 26 dny, 11.3.2020

Matematika

Moji mílí žáci,

V rámci zachování svého duševního zdraví (a možná i zdraví vašeho a vašich rodičů) provedu ve výuce matematiky následující změny:

Nebudu v jednom týdnu kombinovat počítání a geometrii, ale jeden týden se budeme intenzivněji věnovat počítání (aritmetice) a další týden bude zase pouze geometrie. Nebudeme tak probírat dvě nové učiva současně, ale vždy jen jedno a pořádně. Týdny aritmetiky a geometrie budu střídat podle potřeby (počítání je více, možná budou někdy dva týdny aritmetiky po sobě).

Učení na týden 6. 4. - 8. 4.

Obvod trojúhelníku, obdélníku a čtverce

Zopakuj si obvod trojúhelníku a obdélníku a podívej se, jak vypočítáš obvod čtverce:

Zapiš si do sešitu:

Obvod čtverce

Úkoly:

Na onlinecviceni.cz si máte úkol  - zopakujte si násobení pod sebou dvouciferným činitelem. Úkol jsem dala možnost opakovat, pokud s výsledkem nebudete spokojení.

Učebnice (modrá, 2. díl) str. 52:

 • cv. 2 - narýsuj
 • cv. 3 - vypočítej
 • cv. 4 - na fólii (výsledky si nechej pro kontrolu)
 • cv. 5 - vypočítej a vyber si jeden trojúhelník, jeden čtverec, jeden obdélník a ty narýsuj

Úlohy navíc pro přemýšlivé:

Učebnice (modrá, 2. díl) str. 62/ 3, 4, 5, 6 - pokud vyřešíš, můžeš poslat vyfocené řešení na email.

Učivo na týden 30. 3. - 3. 4.

Milion

Podívej se na výukové video: Milion

 nebo si zde zkopíruj odkaz:https://youtu.be/LOdUNGKg12U

Vypracuj si příklady v učebnici (3. díl učebnice - červená):

str. 3/2 (můžeš přes fólii), 3 (do sešitu)

str. 4/4, 6, 9, 11 (můžeš přes fólii)

str. 4/12. (do sešitu) - nejdříve musíš počítat závorku, pak teprve násobit:

       např. (163 - 73) . 4 = 90 . 4 = 360

str. 5/13, 14, 15 (opět můžeš propočítat přes fólii)

Výsledky získáš zde po vyplnění formuláře: Počítání za tento týden. Formulář je povinný.

Geometrie - Obvody

Je důležité, abyste chápali, co je to obvod. Vzoreček na výpočet obvodu není důležitý a není potřeba, pokud víte, co obvod znamená. Pokud totiž vím, co je obvod, tak si ho v mnoha případech dokážu vypočítat i bez vzorečku.

Podívej se prezentaci:

Udělej si zápis do sešitu a vypočítej úlohy z učebnice (2.díl modrá):

       str. 46/4, str. 51/2, 3, 4.

Výsledky

 • str. 46/4 - nedám výsledek, to má každý jiný, ale dávám sem ukázku, klikni na tento odkaz: obvod trojúhelníku graficky.
 • str. 51/2: K oplocení je potřeba 140 m pletiva.
 • str. 51/3: Obvod obrázku je 190 cm < 2m. Lišta bude stačit.
 • str. 51/4: Obvod obdélníku je 182 mm. (takový rozměr může mít třeba krabička od sirek.

Zápis do sešitu: 

Učivo na týden 23. 3. – 27. 3.

Opakování

Slovní úlohy:

Učebnice str. 53/1., 2., 4, 5., 7.
Učebnice str. 54/14., 22
Učebnice str. 55/25, 29 (IVP psát nemusí)

Počítání:

Učebnice str. 54/21
Učebnice str. 55/28 - můžeš počítat přes folii, jen výsledky nemaž, ať si je potom můžeš zkontrolovat (IVP stačí první 3 sloupce)

Výsledky

Geometrie - Rýsujeme čtverec a obdélník

Učivo z učebnice ze strany 43.

Narýsuj si do sešitu obdélník a čtverec ze str. 43/1, 2. Rýsuj se mnou krok po kroku:

Dále si do sešitu udělej cvičení z učebnice str. 43/3., 4.

Výsledky

Učebnice str. 43/3. Obdélník EFGH.

Učebnice str. 43/4. Čtverec ABCD.

Kdyby byl s čímkoliv problém, pište lenka.hejdova@zstupesy.cz.

Trojúhelníková nerovnost - hýbáním s posuvníky budeš měnit velikost stran, sleduj, kdy trojúhelník vzniká a kdy už ne:

Učivo na týden 16.3.-20.3.

Opakování – Trojúhelníková nerovnost

Co je to trojúhelníková nerovnost? – pro zopakování se podívej na video:

Video: Trojúhelníková nerovnost

Trojúhelníková nerovnost nám říká, že pokud sečteme dvě strany trojúhelníku, pak tento součet musí být větší než strana třetí.

Pomocí trojúhelníkové nerovnosti ověřujeme, jestli můžeme trojúhelník podle zadaných hodnot narýsovat nebo ne.

Př. 1: Narýsuj trojúhelník ABC se stranami: a = 5 cm, b = 3 cm, c = 1 cm.

 • Řešení: Postupně si vezmu všechny dvojice stran, posčítám a porovnám se třetí stranou:
 • 5 + 3 = 8 > 1
 • 5 + 1 = 6 > 3
 • 3 + 1 = 4 < 5
 • V posledním řádku trojúhelníková nerovnost neplatí, proto takový trojúhelník nemůžu narýsovat, protože neexistuje.

Př. 2: Narýsuj trojúhelník DEF se stranami: d = 6 cm, e =8 cm, f = 2 cm.

 • Řešení:
 • 6 + 8 = 14 > 2
 • 6 + 2 = 8 = 8
 • 8 + 2 = 10 > 6
 • Ve druhé řádku trojúhelníková nerovnost neplatí, proto takový trojúhelník nemůžu narýsovat, trojúhelník s takovými rozměry neexistuje.

Př. 3: Narýsuj trojúhelník KLM se stranami: k = 5 cm, l = 7 cm, m = 6 cm.

 • Řešení:
 • 5 + 7 = 12 > 6
 • 5 + 6 = 11 > 7
 • 7 + 6 = 13 > 5
 • Ve všech případech je trojúhelníková nerovnost splněná, trojúhelník můžu narýsovat.
 • Doma si do sešitu narýsujte Trojúhelník z příkladu 3.
 • Nejdříve náčrtek (ne pravítkem, pouze od ruky a  tužkou):

 • Trojúhelník si narýsuj do sešitu.

Pokračování - Pravoúhlý trojúhelník

Pravoúhlý trojúhelník je takový, který má jeden úhel pravý (dvě strany trojúhelníku jsou na sebe kolmé).

V učebnici si udělej úkoly:

Učebnice str. 34/3, 5, 6 do sešitu
Učebnice str. 34/4 – přes fólii.

Výsledky

Učebnice str. 34
3) Trojúhelník ABC je pravoúhlý s pravým úhlem při vrcholu B.
Trojúhelník ACD je pravoúhlý při vrcholu D.
4) Pravoúhlý je 2. (zelený), 3. (žlutý), 5. (růžový). Pozor na modrý trojúhelník, na první pohled by se mohl zdát pravoúhlý, ale není. Proto je vždy potřeba přiložit pravítko s ryskou (trojúhelník).
6) Podívej se na animaci, zaškrtávej si postupně jednotlivá políčka:

Jednotky času

Při převádění jednotek času budeme využívat násobení a dělení 60. Zopakuj si, jak násobíme a dělíme 60, pozorně si přečti:

 • 30 ∙ 60 = (30 ∙ 6 je 180 a k výsledku připíšu nulu, kterou jsem vynechala) = 1800
 • 60 ∙ 12 = (6 ∙ 12 je 72 a opět připíšu vynechanou nulu) = 720
 • 420 : 60 = (při dělení můžu ty nuly, které jsou společné v dělenci i v děliteli škrtnout a příklad se mi zjednoduší na 42 : 6) = 7
 • 4200 : 60 = (dělenec i dělitel mají jednu nulu společnou, tu škrtnu a dostanu 420 : 6) = 70
 • 3600 : 60 = 360 : 6 = 60

Pokud ti nejde násobení zpaměti, můžeš si příklad napsat bokem a využít násobení pod sebou.

Vypočítej příklady do sešitu (nebo si příklady vytiskni a do sešitu nalep):

20 ∙ 60 = 1200

60 ∙ 60 = 3600

60 ∙ 17 =1020

2400 : 60 = 40

840 : 60 = 14

8 ∙ 60 = 480

35 ∙ 60 = 2100

60 : 60 = 1

180 : 60 = 3

1200 : 60 = 20


Vztahy mezi jednotkami času:

1 h … 1 hodina, 1 h = 60 min, 1 h = 3600 s
1 min … 1 minuta, 1 min = 60 s
1 s … 1 sekunda

Zapiš si do sešitu:

Jednotky času


Např.
6 h = 6 ∙ 60 = 360 min
13 min = 13 ∙ 60 = 780 s
2 h 15 min = 2 ∙ 60 min + 15 min = 120 min + 15 min = 135 min

Vypracuj tato cvičení z učebnice ze strany 48:

2) výsledky:

300 min900 s250 min = 15 000 s
1440 min2700 s150 min = 9 000 s
720 min1800 s315 min = 18 900 s

3) výsledky: 30 min, 45 min, 15 min, 90 min
4) vycházíš z toho, že den má 24 hodin, 1 h má 60 min a 1 min má 60 sekund:
24 . 60 . 60 = 86 400 , Jeden den 86 400 s.
5) 65 . 60 = 3900, 3900 . 24 = 93 600. Srdce provede za hodinu (za jeden den) 3 900 (93 600) tepů.
6) Cesta z Brna do Prahy trvala 2 hodiny 45 minut.
7)

 • Tři čtvrtě na dvě - 13 h 45 min
 • 100 min = 1 h 40 min
 • Autobus přijel do Brna v 15 h 25 min.

nebo

 • 100 min = (15 + 60 + 25) min
 • 13 h 45 min + 15 min = 14 h
 • 14 h + 60 min = 15 h
 • 15 h + 25 min = 15 h 25 min. Autobus přijel do Brna v 15 h 25 min.

8) doplň tabulku a rozhodni, zda se jedná o přímou úměru. Pokud máš možnost, můžeš si tabulku vytisknout a nalepit do sešitu.

Počet týdnů

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Počet dnů

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

Počet hodin

168

336

504

672

840

1008

1176

1344

1512

1680

Počet dnů je přímo úměrný počtu týdnů.
Počet hodin je přímo úměrný počtu dnů (týdnů).

Pokud si při samostatné práci nebudeš vědět rady, něčemu neporozumíš, narazíš na problém, tak mě prosím kontaktuj lenka.hejdova@zstupesy.cz

Jednotky objemu

Počítání na týden od 9.3 do 13.3:

Učebnice str. 47/ 5, 6, 7, 9, 11
Cvičení 11 stačí propočítat v učebnici přes fólii.
Výsledky:

Výsledky

Učebnice str. 47

5) 112 Kč

6) každou hodinu 430 l, po třech hodinách 1 290 l

7) 50 l

9) 24 180 Kč

11) 538 511, 314 489, 220 641, 48 127, 209 695, 385 536

Soubor ke stažení: není dostupný