Matematika

Od dnešního dne 20.4.2020 vkládám všechny úkoly jen na google clasroom. Prosím o vyplnění níže uvedeného dotazníku.Dobrý den,

práci na týden od 11.-13.3. jste dostali.

Prosím všechny, aby mi to odeslali vypracované přes messenger do 16.3. Chci mít zpětnou vazbu, že něco doma děláte. Každou práci si značím a kdo ji nezašle vypracovanou ani se neomluví, pak po návratu do školy si tohle napíše písemně na známky. Takže mu to počítání stejně neunikne. Pokud něčemu nebudete rozumnět, pak se se mnou zkontaktujte přes mesenger. Pokud bude problém s porozumněním větší, pak jsem k dispozici na konzultaci přes skype.

Práce na 16.3.

Nezapomeň také zaslat práci z minulého týdne - geometrii!!! Termín odevzdání 16.3. ve 10:00 hodin.

Nadpis hodiny: Vzorce usnadňující úpravy

Je třeba, aby ti, co před prázdninami byli na horách si vše dopsali, a měli dopočítané jako ti, kteří na horách nebyli.

UČ. str.66-68/ cv.1,3,4,5,6,10,11,

PS: str.40-42/ cv. 1-10

Vše vyfotit a poslat. Termín odevzdání: 16.3.ve 20:00 hodinPráce na 17.3. 2020 do 22.00 hodin

Na adrese:

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=8&subject=Matematika&search1=03.+Mnoho%C4%8Dleny#selid

si rozkliknout, vypočítat na 100% (nebo na co nejvíce %), vyfotit  a poslat mi foto na mesenger:

Sčítání a odčítání
Sčítání a odčítání (A)
Sčítání a odčítání (B)
Násobení
Násobení (D)
Dělení


Práce na 18.3. 2020

VYsvětlení nového učiva přes SKYPE v 10.30 hodin. Pokud někdo nemá SKYPE, pak sem zítra vložím nové učivo. 

Nadpis: Rozklad mnohočlenů na součin:

1) Vytýkáním

Dám Vám odkaz na Youtube, prosím všechny, aby zápis v sešitě byl dle sešitu na tabuli ve filmu.

https://www.youtube.com/watch?v=CE0A3A8AYjQ

procvičení UČ. str.63-65/cv.1,2,3,4,5, 7,8

2) Rozklad na vzorce

Dám Vám odkaz na Youtube, prosím všechny, aby zápis v sešitě byl dle sešitu na tabuli ve filmu.

https://www.youtube.com/watch?v=H53OmzQGC2Q

procvičení UČ. str. 68-69/cv.14,15,16,18Práce na  23. 3.2020 -26.3.2020 - v průběhu týdne se Vám zde objeví jednoduchý test, který je nutno vypracovat

1) opakování:  Rozklad mnohočlemů na součin. PS: str.42-43 cv. 1,2, 3, 4, 5, 8;  u všech jen a) b) c) d) str. 44 - 45 cv.1,2,3,4,5,6,7,8,9 u všech jen a) b) c) d)

2) nové učivo: Mocnina s přirozeným mocnitelem

Prezentaci přepsat, většinu jsme dělali, tak tím připomenete. Na základě toho, vypracovat v učebnici: str.79 cv. 12,13,14;  str.81 cv.3, 4, 10; str.82 cv. 11, 12, 15; str. 85,86 cv.7, 11, 12, 13.

PROSÍM, POKUD NĚKDO NĚČEMU NEROZUMÍ, SPOJTE SE SE MNOU!!!  NEZATĚŽUJTE RODIČE!!! Vysvětlím individuálně.

Prosím, kdo ještě není připojen na google clasroom, přidejte se!!!

Jednoduchý test najdete na tomto  odkazu:    (3x2 pište jako 3x2) 

https://classroom.google.com/c/NTQ0ODIyNjEwMDha/a/NzI1NzI2MzIxMjZa/submissions/by-status/and-sort-last-name/allPráce na  23. 3.2020 -26.3.2020 - v průběhu týdne se Vám zde objeví jednoduchý test, který je nutno vypracovat

Zápis  čísla v desítkové soustavě

Cvičení UČ str. 87 - 89 cv. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

Cvičení PS str. 17 -20 cv. 1,2,3,4,5,7,8,9,10, 11, 12, 13,14,15, 16, 20, 23

Termín odevzdání všeho je opět pátek.

Pozor do středy budete mít na clasroom test č.2    Ve středu v 10 hodin výuka přes skype. Práce na  6. 4.2020 -16.4.2020 - v průběhu týdne se Vám zde objeví jednoduchý test, který je nutno vypracovat

Práci máte zadanou na google classroom. Ve středu v 10 hodin výuka přes skype.