Matematika


ÚTERÝ 7/4 A STŘEDA 8/4

Učebnice 43,44.u cvičení 44/3 použijte také vystříhané papírové penízky.

Počítáme do 20- 4,5.Můžete používat opět papírové penízky, také vymýšlet jiné varianty, např. s 2kč, 5kč......

Na počítači na školákov.eu můžete procvičovat -počítání do dvaceti- jsou zde pěkné úkoly-například startovní čísla, mince.... 

ÚTERÝ 14/4 A STŘEDA 15/4

Nejprve si vystříhejte číslice 11-20, dejte do složky. Pak s nimi můžete hrát hru HÁDEJ- např.zvedni číslo,které je větší než 13 a zároveň menší než 15, nebo zvedni číslo, které má 1 desítku a 8 jednotek .....

Učebnice strana 45, Moje první počítání  strana 6.Dále přepište do sešitu z učebnice 51/1. sloupec. Ať nezapomenete odčítání do 10.

ČTVRTEK 16/4,PÁTEK 17/4, PONDĚLÍ 20/4

Už počítám do 20- strana7.


Učebnice 46

Do sešitu- 51/2.sloupec, píšeme hlavně pro procvičení písma a pro návyk nějaké úpravy v sešitě.

Zadávejte dětem prosím slovní úlohy- ústně, na sčítání do 20, bez přechodu přes desítku.Dítě napíše pouze příklad a ústně řekne odpověď celou větou. Je to důležité pro další písemné řešení slovních úloh.Příklad- na talířku je deset jahod, maminka tam přidala ještě 4. Kolik je jahod na talířku?ÚTERÝ 21/4 A STŘEDA 22/4

Počítání do 20- STRANA 8

Učebnice 47/4,5,6,7   48/1,2

Dávejte dětem příklady na plus a mínus do 20, ale jen bez přechodu přes desítku- ne např.8+4.

Také prosím zopakujte příklady na porovnávání, ať si například nachystají z papírových penízek 12kč a 15 kč a mezi ně vloží menší , větší nebo rovná se.

ČTVRTEK 23/4, PÁTEK 25/4 A PONDĚLÍ 27/4

Učebnice 48/5, 6, 7, 49/celá. Můžete matematiku spojit s pohybem a udělat třeba 15 dřepů, 11 výskoků, 5 úklonů na každou stranu, 20 krát skočit přes švihadlo, driblovat 12krát o zem.... a podobné zábavné úkoly.

Dobrovolný úkol pro rychlíky-   Počítám do dvaceti strana 9

ÚTERÝ 28/4 A STŘEDA 29/4

Učebnice strana 50.

Počítáme do dvaceti strana 10- vysvětlete pojem litr, můžete ukázat názorně litr mléka, vody, petku,kolik malých skleniček se vejde do litru....co se na litry kupuje.

To samé s kilogramem- ukázat třeba mouku, cukr, kilogram ovoce, pak třeba kostku másla a kolik by se jich do 1 kg vešlo....nebo balíček špaget, těstovin, že většinou 2 tvoří dohromady právě 1 kg.

Kdo zvládne, vypočítá i stranu 11.

ČTVRTEK 30/4 A PONDĚLÍ 4/5

Učebnice 52 a 53/6,7

Pokud potřebujete, tak používejte počítadlo.

ÚTERÝ 5/5 A STŘEDA 6/5

Učebnice 53/1-4

56/1-5

Doporučuji příklady na školákov.eu- sčítání a odčítání do 20- početní pyramidy a sčítání do 20.

ČTVRTEK 7/5 A PONDĚLÍ 11/5

Počítáme do dvaceti - 17

Učebnice 56/6-8,57/2

Pokud můžete, zadávejte dětem slovní úlohy do 20, pouze ústně, dbejte na správnou odpověď celou větou. Nebo jim diktujte příklady, děti zapisují  jen výsledek.

ÚTERÝ 12/5 A STŘEDA 13/5

Učebnice 57/3,4,5 a celá strana 58.

Procvičujte porovnávání čísel do 20.

PÁTEK 15/5 A PONDĚLÍ 18/5

Učebnice strana 59

Už počítám do 20- strana 14 

ÚTERÝ 19/5 A STŘEDA 20/5

Učebnice strana 60

Už počítám do 20- 19

PÁTEK 22/5


PO 25/5, ÚT 26/5, STŘ 27/5

Učebnice strana 62, 63

Už počítám do 20 - 20, 21

ČTVRTEK 28/5 A PÁTEK 29/5

Učebnice 65

Už počítám do dvaceti- 22, 23

PONDĚLÍ 1/6, ÚTERÝ 2/6 A STŘEDA 3/6

Milé děti, přeji vám k zítřejšímu svátku vše nejlepší!

Učebnice strana 66, 67

Už počítám do dvaceti- 25, 26

ČTVRTEK 4/6 A PÁTEK 5/6

Učebnice 68, 69

PONDĚLÍ 8/6, ÚTERÝ 9/6 A STŘEDA 10/6

Tento týden v úterý bude naposledy výuka přes skype nebo telefon, ve čtvrtek už tento typ výuky nebude.

Také připomínám přinést 744 korun na učebnice a pracovní sešity do druhé třídy.

Někteří stále i přes upomínání neposílají ofocené úkoly z domácí práce, budu ráda, pokud tak učiníte.

Učebnice strana 70, 71

Už počítám do dvaceti strany 27, 28

ČTVRTEK 11/6 A PÁTEK 12/6

Učebnice strana 72

Už počítám do dvaceti  31, 32

PONDĚLÍ 15/6, ÚTERÝ 16/6 A STŘEDA 17/6

Učebnice 73, 74

Počítáme do 20- 34, zde pracujte s papír. mincemi

ČTVRTEK 18/6 A PÁTEK 19/6

Učebnice strana 78/ 1-5, 79

TÝDEN OD 22/6

Tento týden začneme sčítat do 20 s přechodem přes desítku, například 9+2, 8+ 8, 6+5, 7+4...

K tomuto učivu nemáme učebnici, dám dětem nakopírované listy, někteří  rodiče si je už vyzvedli i s výkresy ve škole. Pokud je nemáte, můžete si je vyzvednout u našich domovních dveří, nechám je v ruličce od pošty během pondělí. Jedná se pouze o dva oboustranné listy. NENÍ TO ALE NUTNÉ. Jinak opakujte o prázdninách počítání do 20 a slovní úlohy.