Matematika

Moji mílí žáci,

V rámci zachování svého duševního zdraví (a možná i zdraví vašeho a vašich rodičů) provedu ve výuce matematiky následující změny:

Nebudu v jednom týdnu kombinovat počítání a geometrii, ale jeden týden se budeme intenzivněji věnovat počítání (aritmetice) a další týden bude zase pouze geometrie. Nebudeme tak probírat dvě nové učiva současně, ale vždy jen jedno a pořádně. Týdny aritmetiky a geometrie budu střídat podle potřeby (počítání je více, možná budou někdy dva týdny aritmetiky po sobě).

Učení na týden 6. 4. - 8. 4.

Racionální čísla

Pracovní sešit str. 27/ 5, 6, 7, 8, 9 - vysvětlení ještě dodám

Úkoly na onlinecviceni.cz, (dala jsem možnost úkol zopakovat, pokud nebudete spokojeni s výsledkem):

 • opakování porovnávání desetinných čísel z 6 třídy
 • racionální čísla

Učivo na týden 30. 3. - 3. 4.

Racionální čísla

Podívej se na výukové video: Racionální čísla

  nebo si zkopíruj odkaz zde:  https://youtu.be/RQNguXlqkWc

Příklady v sešitě a učebnici:

Pracovní sešit str. 26 - celá

Učebnice str. 75/4

Výsledky z tohoto týdne získáš po vyplnění formuláře tady. Formulář je povinný.

Geometrie - Konstrukce lichoběžníků

Narýsujte zadané lichoběžníky v pracovním sešitě. Návod (Mám tam nějaké přeřeknutí a docela u těch videí bojuji se zvukem a kvalitou mikrofonu, tak mi prosím nedostatky odpusťte. Teprve se učím... Pokud by to bylo moc potichu a měl by někdo problém, že to opravdu špatně slyší, napište lenka.hejdova@zstupesy.cz, zkusím převést do větší hlasitosti) :

Jak postupovat při rýsování lichoběžníku.

 • Pracovní sešit str. 42/1.a)
 • Pracovní sešit str. 43/1.b), 2.a)
 • Pracovní sešit str. 43/3.a)

Výsledky z geometrie (proklikej jednotlivá políčka):

V případě potíží napiš lenka.hejdova@zstupesy.cz

Ještě přikládám číselnou osu ke stažení k úkolu do aritmetiky (učebnice str. 75/4) - kdo nemá možnost tisku, narýsujte si osu do sešitu.

Učivo na týden 23.3. – 27.3.

Opakování celých čísel

V domácích úlohách se opakovalo pár chyb, proto připomínám:

Nepleťte si násobení s odčítáním:

– 5 · (–5) = 25 (výsledek je kladný)
– 5 – 5 = – 10 (výsledek je záporný)

Opakování: Jak sčítáme a odčítáme?

 • Pokud mají čísla stejná znaménka, pak čísla sečtu a dám společné znaménko, tedy např.:

+6 + 8 = +14 (plus před 6 a 14 psát nemusím, 6 + 8 = 14)
–6 – 8 = – 14

 • Pokud mají čísla opačná znaménka (jedno je kladné a jedno záporné), pak si představím, že tam žádná znaménka nejsou, čísla jednoduše odečtu menší od většího a dám znaménko toho většího z nich (přesněji znaménko čísla z větší absolutní hodnotou), tedy např.:

+6 – 8 = –2 (plus před 6 psát nemusím, 6 – 8 = –2)
–6 + 8 = +2 (plus před 2 psát nemusím, –6 + 8 = 2)

Jak na závorky?

– (–2) = +2
+ (+2) = +2
– (+2) = –2
​+ (–2) = –2

Minulý týden jsem vám poslala úlohu na sčítání a odčítání celých čísel na onlinecviceni.cz, někteří z vás ji vůbec neplnili, někteří odeslali nevyplněné, někteří dopadli výborně, jiní hůř. Úlohu dám znovu. Ti, kteří měli úlohu dobře, nebo jen s pár chybami, ji dělat znovu nemusí, seznam úspěšným řešitelů pošlu do mailu, ať to nevyvěšuji sem. Kromě toho dám pro zopakování nové úkoly, které budou povinné pro všechny.

S úlohou z geometrie jste si většinou poradili, jen jste často špatně převedli jednotky, proto připomínám převodní vztah pro jednotky obsahu a opět dám úkol znovu a napíšu, kdo ji řešit nemusí. Ostatní úkoly budou pro všechny.

Kromě úloh na onlinecviceni.cz, si spočítejte v učebnici:

Učebnice str. 73/5.5 Úlohy na závěr

(výsledky dávat nebudu, zkontrolovat si je můžete vzadu v učebnici)

Geometrie: Vlastnosti lichoběžníku – pokračování

Do sešitu si udělej příklady z učebnice:
str. 63/ 1, 2, 3
str. 64/ 5, 6, 7

Výsledky dávat nebudu, zkontrolujte si je vzadu v učebnici.

V testu si ověř své znalosti: Vlastnosti lichoběžníků. Test je povinný!

Dál si do sešitu narýsuj tři nějaké lichoběžníky, které ale musí splňovat zadané rozměry:

 1. má základny dlouhé 6 cm a 3 cm (vycházíš z toho, že jsou základny rovnoběžné, narýsuješ tedy dvě rovnoběžné úsečky 3 cm a 6 cm a dorýsuješ na rovnoběžník)
 2. velikost jednoho vnitřního úhlu je 45° (nejdříve si narýsuj úhel při některé základně 45° a libovolně doplň na lichoběžník, nezapomeň na rovnoběžné základny)
 3. výšku 25 mm (narýsuješ dvě libovolné rovnoběžné úsečky – základny, které jsou od sebe vzdálené 25 mm a doplníš na lichoběžník)

Ukázka lichoběžníků, které splňují zadané rozměry:

Př. 1.: základny 6 cm a 3 cm

Př. 2.: vnitřní úhel je 45 °

Př. 3.: výška je 25 mm

Pokud by byl s čímkoliv problém, napiš lenka.hejdova@zstupesy.cz.

Učivo na týden 16. 3. – 20. 3.

Geometrie - Lichoběžníky

Podívej se na prezentaci, je tam vysvětlení, zápis do sešitu i zadání příkladů v pracovním sešitě.
(V pracovním sešitě do geometrie si vypracuj úkoly na str. 42/1., 2., 3.)

Pro jednodušší zápis do sešitu si můžeš vytisknout a nalepit obrázky:

Výsledky: Lichoběžníky

Výsledky: Dělení celých čísel

Tady si můžeš stáhnout výsledky z pracovního sešitu, výsledky z učebnice jsou v učebnici.

Dělení celých čísel

Co se týká znamének plus a mínus, platí pro dělení úplně stejná pravidla jako pro násobení:

+ : + = +
+ : – = –
– : + = –
– : – = +

V minulém týdnu jsem posílala prezentace s vysvětlením. Pokud si stále nevíš rady, podívej se na video:

Celá čísla - násobení a dělení

Pokud nefunguje odkaz, zkopíruj si adresu:
https://www.youtube.com/watch?v=Z_sRHcLZgcs&t=34s

A jak si poradit s příklady, kde je násobení, dělení, sčítání a odčítání a navíc závorky?

Příklad:
-12 · (15 – 30 : 5) + 11 =???

Nepanikař, zachovej chladnou, zavři sešit a utíkej co nejrychleji pryč…

A teď vážně: Musíš dodržet pořadí matematických operací:

Pořadí matematických operací

 1. Závorky ( )
 2. Násobení a dělení ·, :
 3. Sčítání a odčítání +, -

-12 · (15 – 30 : 5) + 11 = -12 · (15 – 6) + 11 = -12 · 9 + 11 = -108 + 11 = -97
(Nejdříve počítám závorku. V závorce je odčítání a dělení, dělení má přednost, proto nejdříve dělím a pak teprve odčítám. Po vypočítání závorky v příkladu zbylo násobení a sčítání, násobení má přednost, proto nejdříve násobím a nakonec sčítám.)

Vypočítej si příklady:

Pracovní sešit str. 25/ Dělení celých čísel př. 1, 2, 3, 4 (zbytek stránky)

Učebnice str. 72/ 3, 4 – do sešitu
Učebnice str. 73/ 7, 8 – do sešitu

Pokud si při samostatné práci nebudeš vědět rady, něčemu neporozumíš, narazíš na problém, tak mě prosím kontaktuj lenka.hejdova@zstupesy.cz.

Násobení celých čísel
Počítání na tento týden (do 13.3.):

Pracovní sešit str. 24/4, 5, 6

Pracovní sešit str. 25/7, 8

Prohledni si prezentaci: Pravidla pro násobení a dělení celých čísel

Prohledni si prezentaci: Jak násobíme, pokud je v příkladu více činitelů?

Zapiš si do sešitu (zápis si zkontroluju):

Pravidla pro násobení a dělení celých čísel

Při násobení (pro dělení platí ta samá pravidla jako pro násobení) celých čísel platí:

+ · + = +
- · + = -
+ · - = -
- · - = +

Při násobení více činitelů platí:

Pokud je v příkladu sudý počet mínusů, výsledek bude kladný.
Pokud je v příkladu lichý počet mínusů, výsledek bude záporný.

Výsledky