Matematika


Učení na týden 30. 3. - 3. 4.

Zaokrouhlování desetinných čísel

Podívej se na výukové video: Zaokrouhlování desetinných čísel

(nebo si zde zkopíruj odkaz: https://youtu.be/YOmMDN7Dxdc )

Udělej si v pracovním sešitě stranu 12 a 13. Výsledky pošlu koncem týdne.

Geometrie - Vlastnosti trojúhelník

Zápis do sešitu:

Vlastnosti trojúhelníku

Trojúhelníky můžeme rozdělit podle jejich vlastností:

 1. Rovnostranné
  • mají všechny tři strany shodné (stejně dlouhé)
 2. Rovnoramenné
  • mají dvě strany shodné (stejně dlouhé) - těm říkáme ramena
  • třetí strana (s jinou délkou) se nazývá základna
 3. Pravoúhlé
  • mají jeden úhel pravý

Učivo na týden 23.3. - 27.3.

Procvičování desetinných čísel

Učebnice str. 55/ celé kromě 6 (to jsem ještě nedělali)

Co půjde, můžeš udělat jen přes fólii, jen si nemaž výsledky, nebo si je někam poznač, ať si potom můžeš zkontrolovat výsledky.

Výsledky

Geometrie - Střed úsečky a osa úsečky

Úsečka AS má stejnou velikost jako úsečka BS. Bodem S prochází přímka o kolmá na úsečku AB.

S … je střed úsečky
o … je osa úsečky

Zapiš si do sešitu:

Střed úsečky a osa úsečky (nadpis)

 • Střed úsečky AB je bod S, který leží na této úsečce a má od jejích krajních bodů stejnou vzdálenost: AS = BS.
 • Osa úsečky AB je přímka o, která prochází středem úsečky a je na ni kolmá.
 • Osu rýsujeme čerchovanou čarou (čárka tečka čárka tečka …).
 • Pro přesné určení středu úsečky používáme kružítko.

Narýsuj si tento obrázek – postupně zatrhávej jednotlivá políčky a rýsuj se mnou:

Dále si do sešitu udělej příklady z učebnice:
str. 38/5., 6. 

Výsledky

Učebnice str. 38/5. Úsečka KL se středem T.

Učebnice str. 38/6. Pravoúhlý trojúhelník ABC.

Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, napiš lenka.hejdova@zstupesy.cz

Učivo na týden 16. 3. – 20. 3.

Výsledky

Učebnice str. 51
9.) o 2,2 km
10.) o 1,9 m
11.) prodavačka by vrátila 9,50 Kč, pokud to spočítáme přesně (např. při platbě kartou), pokud by platila v hotovosti, prodavačka by vrátila 9 Kč.
14.) druhý skočil 104,5 m, třetí skočil 100,5 m.
15.) b) -20 °C
16.) 13 680 · 4 = 54 720 jízdních kol
17.) 5 let… 5 · 12 = 60 měsíců, 900 000 : 60 = 15 000. Měsíční splátky budou 15 000 Kč.

Pracovní sešit str. 8
8.) 53,12     14,04     12,45     30,24     111,50     0,36
9.)

 • (9,75 + 5,2) – 3,8 = 14,95 – 3,8 = 11,15
 • 456,59 – (23,4 + 256,01) = 456,59 – 279,41 = 177,18
 • 0,09 + (12,3 – 11,4) = 0,09 + 0,9 = 0,99
 • (12,22 – 8,45) – 2,12 = 3,77 – 2,12 = 1,65

10.)

 • 17,89 + 12,03 = 29,92
 • 17,89 + 17,09 = 34,98
 • 17,89 + 15,13 = 33,02
 • 17,89 + 0,16 = 18,05
 • 17,89 + 4,75 = 22,64

11.)

 • hmotnost rozdíl 1,5 kg
 • výška rozdíl 0,05 m

12.) Do prázdných rámečků doplníme čísla:

 • první řádek:  86,85   78,55
 • druhý řádek:  6,11    10,71
 • třetí řádek:  0,28   0,34
 • čtvrtý řádek: 35,65   77,3

13.)

 • na číselné ose vyznačíme čísla 9,6 a 11,4
 • mezi 2,1 a 5,8 leží tři přirozená čísla: 3, 4, 5.

Pokračování - Odčítání desetinných čísel

 • Učebnice str. 51/9, 10, 11, 14, 15 (stačí odpověď), 16, 17 – do sešitu
 • Pracovní sešit str. 18 – celá

Výsledky k odčítání desetinných čísel zveřejním ve čtvrtek 19. 3. 2020

Geometrie – Jednotky obsahu

Pro převádění jednotek obsahu platí:

Příklady:

Převáděj jednotky obsahu

5 m2 = 50 000 cm2

400 mm2 = 4 cm2

8 dm2 = 80 000 mm2

250 000 mm2 = 25 dm2

9 m2 = 900 dm2

47 km2 = 470 000 a

32 000 a = 320 ha

5 400 cm2 = 54 dm2

6 dm2 = 60 000 mm2

900 000 cm2 = 90 m2

8 km2 = 8 000 000 m2

47 cm2 = 4 700 mm2

62 000 dm2620 m2

600 000 mm2 = 60 dm2

Převáděj jednotky obsahu

45 km2 = 450 000 a

10 m2 = 100 000 cm2

470 000 m2 = 47 ha

75 dm2 = 7 500 cm2

28 000m2 = 280 a

58 km2 = 580 000 a

720 000 a = 7 200 ha

620 cm2 = 62 000 mm2

54 000 dm2 = 540 m2

98 cm2 = 9 800 mm2

140 000 dm2 = 1 400 m2

90 km2 = 900 000 a

300 m2 = 30 000 dm2

30 000 m2 = 300 a


Slovní úlohy:

 1. Strýc má zahradu o rozloze 750 m2. Babička má zahradu o rozloze 5 arů. Kdo má větší zahradu a o kolik? 5 a = 500 m2, 750 - 500 = 250. Strýc má zahradu větší o 250 m2.
 2. Zjisti rozlohu ČR a Prahy. Rozlohu ČR zaokrouhli na desetitisíce.
 • Rozloha ČR: 78 865 km² = 80 000 km².
 • Rozloha Prahy: 496 km².

Pokud si při samostatné práci nebudeš vědět rady, něčemu neporozumíš, narazíš na problém, tak mě prosím kontaktuj lenka.hejdova@zstupesy.cz

Odčítání desetinných čísel

Počítání na týden do 13. 3.

učebnice str. 50/4, 5 (stačí propočítat přes fólii)

učebnice str. 51/6, 7, 8 - do sešitu, u 8. stačí výsledky

Pracovní sešit str. 17 - celá

Výsledky

Učebnice str. 50/4: 3,18   48,09

Učebnice str. 50/5:   356, 81    29,92    336,48    138,78    187,95    18,59    73,67.

Učebnice str. 51/6: (píšu výsledky po sloupcích) 93,76   24,88   41,37   168,22   108,58   209,94   183,67    135,76.

Učebnice str. 51/7. a) 20 - 17,90 = 2,10 (2 Kč 10 haléřů), Prodavačka mi vrátí 2 Kč.
7. b) 30 - 17,50 = 12,50 ... Na tužku mám 12,50 Kč. Nestačí mi peníze na tu, která stojí 14,50 Kč.

Učebnice str. 51/8. (výsledky píšu po sloupcích) 2,8   6,4   6,6   7,5   0,98   3,85   4,96   2,75.

Pracovní sešit str. 17:
1) 2; 0,5
2) 21,3 -- 25,8 -- 28,5 -- 21,7 -- 18,1
3) čísla v hvězdičkách: 4,3 -- 10,6 -- 18,6 -- 11,4 -- 8,4 -- 18,1 -- 24,3 -- 14,5 -- 22,9 -- 21,6 -- 30,7
4) 4,9   2,7 (druhá pyramida je špatně sestavená, ve druhém patře jsem prostě odečeta menší číslo od většího)
5) pondělí: 11,4 - 4,2 = 7,2  úterý: 9 - 1,7 = 7,3. V úterý se teplota zvýšila více o 0,1 °C.
6) 440 - 18,60 - 79,80 - 8,40 = 333,2 ... Zbylo mu 333 Kč, Zaplatil mu 107 Kč.
7) první řádek: Brno o 1,3 °C, druhý řádek: Plzeň o 2 °C, třetí řádek: Brno o 0,1 °C.


Pokud by byl s něčím problém, něčemu neporozumíš, objeví se někde chyba, překlep apod., tak mě prosím kontaktujte lenka.hejdova@zstupesy.cz