Občanská výchova

Téma. Co nás proslavilo                      (16.3-20.3)

uč str.77-80 přečíst

ze str. 79 si vypište přehledný zápis do sešitu s nadpisem ZNÁMÍ ČEŠTÍ UMĚLCI

z textu na str.78 si vypište do seš. světoznámé české výrobky (obrázek uprostřed strany )

str.80/1 ústně vytvořit logické dvojice

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nejv%C4%9Bt%C5%A1%C3%AD_%C4%8Cech


téma. Mateřský jazyk, Velikonoce

přečíst str. 81 -84,

ze str. 84 si udělat zápis do sešitu - uprostřed strany

str. 86/3 - pod obrázky jsou neúplná přísloví, doplň je a zapiš do sešitu