Občanská výchova

Chování člověka v mimořádných situacích

sledujte bedlivě momentální situaci, do sešitu nebo vypracované jako soubor a zaslané na můj mail

zaznamenejte a vysvětlete klíčová slova a situace

mimořádná opatření, nouzový stav, karanténa, opatření vlády v mimořádných situacích,práva a povinnosti občanů v nouzovém stavu apod.


Práci mi posílejte nejpozději do pondělí 30.3.