Aktualizace - Opatření školy k epidemiologické situaci (COVID-19)

Opatření školy na základě nařízení MZ a výzvy KHS ZK

Opatření školy k 9.3.2020

Vážení rodiče.

Na základě mimořádného opatření MZ a KHS ZK (viz níže) připomínám, že děti, které byly o jarních prázdninách v rizikových oblastech, zůstávají od 9. března 2020 doma ve 14ti denní karanténě.

Žádám rodiče výše uvedených dětí, aby o této skutečnosti informovali školu e-mailem: stepan.kubis@zstupesy.cz  nebo telefonicky: 605 148 900.

Absence bude automaticky omluvena a po návratu dětí do školy jim bude umožněno postupné doplnění učiva.

Děkuji za pochopení.

Dne 8.3.2020

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy

--------------------------------------------------------

druhá aktualizace - 6.3.2020: Ministerstvo zdravotnictví dnes vydalo nové mimořádné opatření - viz příloha, ve kterém nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.

Dále nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

--------------------------------------------------------

první aktualizace - 6.3.2020: Informace KHS Zlínského kraje k epidemiologické situaci (COVID-19)

Podle informací Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně o výskytu COVID-19 k 6. 3. 2020 je v rámci předběžné opatrnosti považována za rizikovou oblast celá Itálie.

5.3.2020 - Opatření školy na základě výzvy KHS Zlínského kraje k epidemiologické situaci (COVID-19)

Na základě výzvy Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 05.03.2020 k aktuální epidemiologické situaci (COVID-19) vydávám toto opatření:

  • Všechny děti MŠ a všichni žáci ZŠ, všichni účastníci zájmového vzdělávání ve školní družině a ve školním klubu, kteří přijedou z rizikových oblastí  (Čínská lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong, Irán, Itálie (regiony Benátsko, Lombardie, Emilia – Romagna a Piemont), Japonsko, Singapur), budou ponecháni svými zákonnými zástupci po inkubační dobu (tj. 14 dnů po návratu z těchto oblastí) v režimu domácí výuky – jejich absence bude omluvená z epidemiologických důvodů. Zákonní zástupci sdělí tuto skutečnost neprodleně škole (e-mailem nebo telefonicky).
  • Opatření se také vztahuje na zaměstnance školy, kteří po návratu z rizikových oblastí s výskytem onemocnění COVID-19 nebudou docházet do zaměstnání. 
  • Seznam rizikových oblastí se může měnit.
  • Další informace najdete zde: 

       http://www.khszlin.cz/

       http://www.mzcr.cz/

Dne 5.3.2020

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy