1.třída

Třídní učitelka: Mgr. Petra Kočendová

E-mail: petra.kocendova@zstupesy.cz
Tel.: +420 572 597 131