Přijímací zkoušky

Základní informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2018/2019

Do kdy podat přihlášku?1.3.2019
Do kdy podat přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou?30.11.2018
Kam podat přihlášku?Přímo řediteli příslušné střední školy
Počet přihlášek na střední školy?

2


TERMÍNY ZKOUŠEK ve školním roce 2017/2018

Jednotné zkoušky

1. termín:

  • 12. dubna 2019 - pro čtyřleté obory vzdělání
  • 13. dubna 2019 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín:

  • 15. dubna 2019 - pro čtyřleté obory vzdělání
  • 17. dubna 2019 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Náhradní termín (pro všechny obory vzdělání):

  • 1. termín: 13. května 2019
  • 2. termín: 14. května 2019

Kde hledat informace o středních školách?

Základní informace poskytují příslušné střední školy, mnoho informací naleznete na jejich webových stránkách
Mnoho užitečných informací naleznete na internetových stránkách, které se specializují právě na vzdělávání, např.: www.zkola.czwww.stredniskoly.czwww.nuov.czwww.atlasskolstvi.cz

Kritéria přijímacího řízení je ředitel střední školy povinen stanovit a zveřejnit pro první kolo přijímacího řízení u oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 31. října 2018, pro ostatní obory do 31. ledna 2019 (údaje budou vyvěšeny na veřejně přístupném místě přímo ve střední škole a také na internetových stránkách střední školy). Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitel střední školy, vyhlásit další kolo přijímacího řízení, aby naplnil předpokládaný stav žáků.

Jak si přihlášku opatřit?

Žáci si mohou přihlášku opatřit v prodejnách SEVT nebo na internetových stránkách ministerstva školství (www.msmt.cz).