Prvouka

 Učebnice strana 53-54.Pokud můžete, zkuste udělat pokus. Zkuste si naklíčit fazole- do misky dejte vatu, navlhčete a vložte fazole. Pravidelně zalévejte a pozorujte klíčení a růst. Miska by měla stát u okna.

Prohlédněte si v učebnici na straně 55 obrázky jarních rostlin a zkuste je pojmenovat. Pokud půjdete na zahradu nebo před dům, tak pozorujte rozkvetlé květinky. Pak udělejte úkol číslo 3 v Prvouce na straně 59. Co pokus? Povedl se? Pomoci s poznáváním jarních rostlin vám může také ukázka na You Tube- První jarní květy pro včely.

UČIVO NA ÚTERÝ 24/3

Učebnice strana 56- podívejte se na rozdíl mezi stromem a keřem, zkuste vyjmenovat známé stromy a keře. Úkol 1 jen ústně a úkol 2 zakroužkujte. Dobrovolný úkol- nakreslete na papír celý strom,který znáte.Pak si ve třídě sestavíme les.

UČIVO NA 26/3

Podívejte se na obrázky včely a části stromu v učebnici na straně 57, nemusíte nic psát, raději si popovídejte o jaru- jarních měsících, rostlinách, včelách, změnách v přírodě, počasí, zvířatech a jejich mláďatech, ptácích,kteří na jaře přilétají. Nebo to vše popisujte u vás na zahradě. To bude pro vás jistě mnohem zajímavější. Kdo se bude nudit, tak může nakreslit jarní obrázek.

ÚTERÝ 31/3

Učebnice strana 58- podívejte se na obrázek 1 a povídej o něm.Úkol 2- kroužkujte nářadí do zahrady.

Zazpívejte rodičům písničku Čížečku, čížečku i s ukázkou setí máku.Určitě si ji pamatujete.