Prvouka

1. 6. – 5. 6.

Dnešní učivo bude o dalších obratlovcích, a to o ptácích a rybách.

Zkuste vyřešit tyto hádanky:

1. Prochází se po rybníku, proměřuje tůňku, o vodu si brousí dýku na žabičku kuňku.

2. Ve dne dřímá ve věži, v noci koulí očima. Když se slunce naježí, půlnoc pro ni začíná.

3. Pestrý jak šašek v cirkusu veselé kousky v kleci kuje. Dejte si pozor na pusu, po každém všechno opakuje.


Podívejte se na učivo o ptácích:

https://www.youtube.com/watch?v=tYdnqmELwCU

Uč. str. 62 – přečtěte si o ptácích a vypracujte PS str. 53

Na dalším videu se podívejte na ptáky, které můžete vidět v zimě u krmítka. Poznáte je?

https://www.youtube.com/watch?v=m8PoSb_XsPE

Zazpívejte si o ptácích:

https://www.youtube.com/watch?v=MlihUBEPS3U


Další kapitolou jsou ryby:

https://www.youtube.com/watch?v=sLYCR2kno9I

Zopakujte si učivo v uč. str. 63 a vypracujte PS str. 54


Nalepte si zápis do sešitu:


8. 6. – 12. 6.

Milí třeťáci, tento týden doděláme kapitolu o obratlovcích.


Plazi – mezi plazi patří i ještěrky, želvy a krokodýli. Podívejte se na video:

https://www.youtube.com/watch?v=2u-XYROLjK0

Projděte si v uč. str. 64 a vypracujte PS str. 55


Obojživelníci – jsou ti obratlovci, kteří jsou schopní žít ve vodě i na souši

https://www.youtube.com/watch?v=EYW5tcCG2DM

Následující video ukazuje vývoj žáby:

https://www.youtube.com/watch?v=XOgSDQ5X-NA

Uč. str. 65 - obojživelníci, PS str. 56.

Pro zajímavost vám přikládám video, jaké vydávají žáby zvuky:

https://www.youtube.com/watch?v=NsfzBxIGGT0


A pokud jste si všechno pilně četli, nebude pro vás problém vypracovat v PS str. 57 – opakování.


Na začátku této kapitoly jsem se bavili o tom, že živočichy rozdělujeme na obratlovce a bezobratlé. A o bezobratlých si přečtěte v uč. na str. 65 – dole.


Maty chytil na zahradě slepýše:


15. – 19. 6.

Tento týden se vrátíme k přírodním společenstvím - pole a louka

DÚ – udělejte si procházku na pole nebo louku a pozorujte rostliny a zvířátka, které tam můžete vidět.

A pokud se budete chtít dozvědět více, podívejte se do uč. na str. 74 – 77.