Rodiče do školy

Dne 28.1. 2020 proběhl 4. ročník akce pořádané školou a Radou školy Rodiče do školy, která je určena pro žáky 8. a 9. třídy.

Podstata této akce spočívá v tom, že pár odvážný rodičů představí v krátkých prezentacích žákům svou práci. Poví jim o jejích kladech i záporech, o potřebném vzdělání  i o uplatnění na trhu práce.  Žáci, kteří se nacházejí v období, kdy musí přemýšlet nad tím, kam povedou jejich kroky po ZŠ,  se tak mají možnost seznámit s profesemi, které v jejich blízkém okolí možná nikdo nevykonává, a dozvědět se o nich od lidí, kteří mají svou práci rádi a dovedou o ní zajímavě popovídat.

V tomto roce obor zdravotnictví a práci zdravotní sestry představila osmákům a  deváťákům paní Marie Netopilová a o své práci hasiče popovídal pan Jan Dudešek, zaměstnanec Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, stanice Uherské Hradiště. Přednášky byly velice zajímavé a poutavé, přednášející i rádi odpovídali na různé dotazy našich žáků.

Všem jim moc děkujeme!

Pokud by měl někdo z řad rodičů i veřejnosti zájem zúčastnit se příštího ročníku akce Rodiče do školy a představit zase svoje zaměstnání nebo povolání, budeme rádi.

Mgr. Karla Milošová