Nový kroužek - nepřehlédněte!!
Nový kroužek - nepřehlédněte!!
před 3 hodinami, 17.9.2021
Polytechnická výuka pokračuje
Polytechnická výuka pokračuje
před 3 hodinami, 17.9.2021
Léto s kamarády
Léto s kamarády
před 2 měsíci, 2.8.2021

Rodiče do školy

Dnes 12.10. 2018 proběhl 3.ročník akce pořádané školou a Radou školy Rodiče do školy, která je určena pro žáky 8. a 9. třídy. Podstata této akce spočívá v tom, že tři - čtyři odvážní rodiče představí v krátkých prezentacích žákům svou práci.

Poví jim o jejích kladech i záporech, o potřebném vzdělání  i o uplatnění na trhu práce.  Žáci, kteří se nacházejí v období, kdy musí přemýšlet nad tím, kam povedou jejich kroky po ZŠ,  se tak mají možnost seznámit s profesemi, které v jejich blízkém okolí možná nikdo nevykonává, a dozvědět se o nich od lidí, kteří mají svou práci rádi a dovedou o ní zajímavě popovídat.

V tomto roce se před osmáky a  deváťáky postavili a svá zaměstnání představili - kapitán Václav Tomaník (Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje – Centrum mezinárodní spolupráce) a rotmistr Jiří Dudešek (zástupce velitele čety – 74. lehký motorizovaný prapor Bučovice). Ženy tentokrát reprezentovala studentka Tereza Milošová, která žákům popovídala o možnostech studia na zahraničních školách. Přednášky byly velice zajímavé a poutavé, většinou doplněné různými ukázkami.

Všem jim moc děkujeme!

Pokud by měl někdo z řad rodičů i veřejnosti zájem  zúčastnit se příštího ročníku akce Rodiče do školy a představit zase svoje zaměstnání nebo povolání, budeme rádi.

Mgr. Karla Milošová