Nový kroužek - nepřehlédněte!!
Nový kroužek - nepřehlédněte!!
před 4 hodinami, 17.9.2021
Polytechnická výuka pokračuje
Polytechnická výuka pokračuje
před 4 hodinami, 17.9.2021
Léto s kamarády
Léto s kamarády
před 2 měsíci, 2.8.2021

Školní družina


Vychovatelky:

Mgr. Barbora Křemečková, Martina Šimonová,

Marie Netopilová

Tel:+420 572 503 518
Mob:+420 723 664 813
E-mail:

barbora.kremeckova@zstupesy.cz

martina.simonova@zstupesy.cz

marie.netopilova@zstupesy.cz

Kapacita ŠD:70 dětí
Počet oddělení:3 (1. - 4. ročník)
Provoz školní družiny:11:20 hod - 16:30 hod
Platby:

Výše úplaty je stanovena vnitřní směrnicí:  Poplatky ve školní družině a jejími dodatky.

Ve školním roce 2020/2021 činí 150 Kč / měsíc.