Lampionový průvod
Lampionový průvod
před 29 dny, 7.11.2019
Seznamovací pobyt 2019
Seznamovací pobyt 2019
před 3 měsíci, 16.9.2019

Školní družina


Vychovatelky:

Mgr. Barbora Křemečková, Martina Šimonová,

Mgr. Hana Kočendová, Marie Netopilová

Tel:+420 572 503 518
Mob:+420 723 664 813
E-mail:

barbora.kremeckova@zstupesy.cz

martina.simonova@zstupesy.cz

hana.kocendova@zstupesy.cz

marie.netopilova@zstupesy.cz

Kapacita ŠD:70 dětí
Počet oddělení:3 (1. - 5. ročník)
Provoz školní družiny:11:20 hod - 16:30 hod
Platby:

Výše úplaty je stanovena vnitřní směrnicí:  Poplatky ve školní družině a jejími dodatky.

Ve školním roce 2018/2019 činí 100 Kč / měsíc.