Seznamovací pobyt 2019
Seznamovací pobyt 2019
před 1 měsícem, 16.9.2019
Závěr šk.roku 2018-2019
Závěr šk.roku 2018-2019
před 4 měsíci, 1.7.2019

Tupesy čtou dětem

Ve středu 18. dubna 2018 proběhl na ZŠ v Tupesích již 2.ročník akce na podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti Tupesy čtou dětem. Do několika skupin rozdělení žáci poslouchali předčitatele, kteří ve většině nepatříli k zaměstnancům školy (např. zástupce rodičů, obce, člena Slováckého divadla).

Pro předčítání si žáci vybraly z nabízených knih následující:  Koškopes Kvido, Ztřeštěný dům na stromě – 13 pater, Klub záhad – Úkryt hraběte Dráculy, Doktor Proktor a prdící prášek, Ať žije republika

Žáci potom své poznatky z přečtených ukázek zapisovali do předem připravených pracovních listů.

Akce byla opět úspěšná, o tom svědčí také přání žáků pokračovat i v příštím školním roce.

Velké poděkování patří také skvělým předčitatelům, kteří pro tuto akci obětovali svůj volný čas a dětem předčítané knížky skvěle přiblížili. Byli to paní J. Miklíková a pánové P.Kaňovský, P.Vávra, M.Koubek a pan D. Vacke.

Mgr. Karla Milošová