Úprava protiepidemických pravidel od 18.9.2020

Do odvolání platí na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví povinnost nosit ve společných vnitřních prostorách škol roušku.

Roušky musí nově nosit žáci druhého stupně i v učebnách v průběhu vyučování (s výjimkou tělesné a hudební výchovy). 

  • Roušky nemusí během výuky nosit žáci prvního stupně. 
  • Doporučujeme, aby měl každý žák alespoň jednu rezervní roušku navíc hygienicky uloženou v aktovce. 

Děkujeme za trpělivost a spolupráci.