Nový kroužek - nepřehlédněte!!
Nový kroužek - nepřehlédněte!!
před 5 hodinami, 17.9.2021
Polytechnická výuka pokračuje
Polytechnická výuka pokračuje
před 5 hodinami, 17.9.2021
Léto s kamarády
Léto s kamarády
před 2 měsíci, 2.8.2021

Uvolňování mimořádných opatření ve škole

Informace školy k uvolňování mimořádných opatření ve školství, seznámení s doporučeními MŠMT

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně.

MŠMT rozhodlo o postupném uvolňování mimořádných opatření ve školství. Návrat k normální situaci bude ještě nějakou dobu trvat a bude probíhat v několika postupných krocích:

  • od 11. května bude umožněna osobní přítomnost žáků 9. třídy ve škole - cílem je jejich příprava na přijímací zkoušku na SŠ
  • od 25. května bude umožněna  osobní přítomnost žákům prvního stupně ve škole ve školních skupinách
  • vyhodnocujeme situaci v MŠ a ve spolupráci se zřizovatelem rozhodneme o datu znovuotevření MŠ - do konce týdne bude MŠ oslovovat rodiče s informacemi a také s průzkumem zájmu o otevření MŠ

Podmínky pro osobní přítomnost dětí a žáků ve školách jsou stanoveny v dokumentech MŠMT:

  • Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020
  • Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 (viz přílohy)

Je nutné, aby se zákonní zástupci s těmito dokumenty seznámili a rozhodli se na základě své situace a rizikových faktorů ve svém okolí, zda budou stanovené podmínky akceptovat a umožní osobní účast svého dítěte ve škole. Dále však platí, že: 

  • účast není povinná a týká se jen žáků 9. třídy a 1.-5.třídy
  • distanční vzdělávání pokračuje podle plánů až do konce školního roku pro všechny žáky

Zákonní zástupci žáků 9. třídy a 1.-5.třídy budou třídními učiteli osloveni k zjištění zájmu o vzdělávání jejich dětí ve školních skupinách do konce školního roku 2019/2020.

Je potřeba připomenout, že se situace může vzhledem k vývoji epidemiologické situace měnit.

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Tel.: 605 148 900 Email: stepan.kubis@zstupesy.cz

Děkuji za vstřícnost a odvahu s jakou současnou situaci zvládáte.

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy