Zápis do 1.třídy
Zápis do 1.třídy
před 8 dny, 23.3.2020
Materiály k individuální výuce
Materiály k individuální výuce
před 15 dny, 16.3.2020
Uzavření MŠ a ŠJ
Uzavření MŠ a ŠJ
před 15 dny, 16.3.2020
Ošetřovné
Ošetřovné
před 20 dny, 11.3.2020

Vlastivěda


Učivo na týden 30. 3. - 3. 4.

Staré české pověsti

Podívej se na krátké výukové video. Staré české pověsti

 nebo si zde zkopíruj odkaz: https://youtu.be/RuPXqoEgBlw

Tady si můžeš některé pověsti poslechnout: Staré pověsti české pro děti, ČT D

V pracovním sešitě si doplň (pokud nebudeš vědět, odpovědi vyhledej v učebnici str. 15 a 16, správné výsledky dodám koncem týden)

PS str. 7/2

PS str. 8/3

PS str. 7/1 - dobrovolný, nepovinný úkol

Udělej si zápis do sešitu:

Staré české pověsti

Pověsti jsou příběhy, které vypráví o naší minulosti a o hrdinech dávných dob, ale jsou nepotvrzené. První pověsti můžeme najít ve starých kronikách:

Kronika česká (Kosmova kronika) - 12. století, první pověsti, psaná latinsky

Dalimilova kronika - 14. století, první česky psaná

Staré pověsti české - napsal Alois Jirásek, 19. století


Učivo na týden 23.3. - 27.3.

Co po tobě budu chtít tento týden?

 • Zopakuj si, co už znáš z našich dějin.
 • Udělej si dva testy, které jsem pro tebe připravila. Testy si udělej bez použití sešitu a učebnice, zapoj pouze svoji hlavu. Nemůžu je samozřejmě známkovat, ale snaž se je udělat poctivě, jde o tvé vzdělání, ne o moje!

Opakování: Pravěk a Keltové.

Zopakuj si, co už znáš o zaznamenávání času, o pravěku a o Keltech. Přečti si, co máš v sešitě a pusť se do testu.

Zde si můžeš otestovat své znalosti.

Opakování: Slované a Sámova říše

Přečti si zápisky o příchodu Slovanů a Sámově říši a ověř si v testu, co si pamatuješ:

Zde najdeš test.

Učivo na týden od 16.3. do 20.3. (st + pá)

Pozorně si přečti:

Sámova říše

Slované žijící na našem území byli neustále ohrožováni kočovnými kmeny Avarů.

V této době na území Slovanů přichází kvůli obchodu francký kupec Sámo - historicky první doložená osobnost našich dějin. Sámo sjednotil slovanské obyvatelstvo k boji proti Avarům a porazil je. Slované si Sáma zvolili za svého vládce a vznikla Sámova říše - šlo o kmenový svaz.

Sámova říše byla ještě napadena vojsky krále Dagoberta, ale i jeho vojska se podařilo porazit.

Po smrti Sáma jeho říše zanikla.

Podívej se na krátké video: Sámova říše - Dějiny udatného českého národa (3:01)

Zapiš si do sešitu:

 Sámova říše

 • V 7. století byli Slované napadáni Avary. Francký kupec Sámo sjednotil slovanské kmeny a pomohl jim Avary porazit. Vznikl kmenový svaz - Sámova říše.
 • Sámo porazil i franckého krále Dagoberta.
 • Po smrti Sáma se Sámova říše rozpadla.

Vypracuj si stránku v pracovním sešitě:

Pracovní sešit str. 6 - celá (pokud budeš potřebovat, vem si na pomoc učebnici str. 13)

Výsledky z pracovního sešitu:

Učivo na týden od 9.3. do 13.3. (středa + pátek)

Příchod Slovanů

O příchodu Slovanů, o tom, jak žili a bydleli: Učebnice str. 11 a 12.

Video: Stěhování národů. (2:55)

Video: Virtuální prohlídka slovanského sídliště. (3:30)


Zápis do sešitu (asi polovinu už zapsanou máme, zbytek si doplň):

Příchod Slovanů

 • končí pravěk, začíná středověk (6. stol.n.l.)
 • Slované utíkali před Huny, přišli z Ukrajiny a Polska, vytlačili odsud Germány - toto období označujeme jakostěhování národů
 • zemědělci, pastevci, lovci (zvěř, ryby), řemeslníci (keramika, kovářství, brtnictví, tkalcovství)
 • mluvili praslovanštinou
 • stavěli polozemnice (polovina domu v zemi)
 • zakládali osady a opevněná hradiště
 • pohanská náboženství

 Pracovní sešit str. 5 - celá