Nový kroužek - nepřehlédněte!!
Nový kroužek - nepřehlédněte!!
před 3 hodinami, 17.9.2021
Polytechnická výuka pokračuje
Polytechnická výuka pokračuje
před 3 hodinami, 17.9.2021
Léto s kamarády
Léto s kamarády
před 2 měsíci, 2.8.2021

Zápis do první třídy

Milé děti, vážení rodiče, zápis do 1. třídy ZŠ Tupesy proběhne ve dnech 3.4.2019 (MŠ Tupesy) a 4.4.2019 (MŠ Břestek) od 13:00 hodin. Náhradní termín 10.4.2019 od 13:00 hodin. Těšíme se na Vás.

Obecné informace k zápisu k povinné školní docházce:

K zápisu není třeba dítě nijak připravovat. Ujistěte prosím své dítě, že se nemusí ničeho bát. Hlavním úkolem zápisu je ověření školní zralosti. Součástí je proto volný rozhovor s dítětem a jednoduché testy hravou formou. Sleduje se především jeho komunikativnost, kvalita projevu, způsob držení tužky, rozpoznávání barev, základních geometrických tvarů, postav apod. Můžeme si také říct básničku nebo zazpívat písničku.

Co by měl budoucí prvňáček do září zvládnout:

 • Neměl by mít potíže se základní sebeobsluhou (převlékání, přezouvání, osobní hygiena, udržování pořádku).
 • Měl by umět dodržovat denní režim - chodit včas spát, včas vstávat.
 • Měl by mít schopnost udržet pozornost a snahu splnit jednoduché úkoly, i když se při nich vyskytnou problémy.
 • Měl by správně držet tužku mezi třemi prsty, umět stříhat nůžkami, lepit, ...
 • Měl by znát pravidla slušného chování k ostatním dětem a k dospělým.
 • Měl by umět přiměřeně svému věku souvisle a srozumitelně vyprávět.
 • Měl by znát svoje jméno a příjmení, místo narození, jména rodičů, adresu bydliště.
 • Před nástupem do školy nemusí dítě umět číst a psát. 

Odklad školní docházky:

V případě pochybností o dostatečné fyzické nebo psychické připravenosti dítěte nastoupit do školy, je vždy vhodné předem navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu (PPP), která doporučí  nejvhodnější řešení. 

Samotná žádost o odklad musí být vždy doložena posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odkládat nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána do konce dubna.

Co je nutné u zápisu do ZŠ doložit:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz rodiče pro doložení trvalého bydliště
 • cestovní pas a povolení k pobytu (týká se pouze cizinců mimo EU)
 • rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky (týká se pouze dětí s odkladem)
 • doporučení PPP, případně odborného lékaře (týká se pouze dětí mladších šesti let)

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat: 572 597 131 nebo info@zstupesy.cz