Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Milí předškoláci, vážení rodiče. Zápis do 1. třídy proběhl podle harmonogramů a doporučení MŠMT. Oznámení rozhodnutí o přijetí žadatelů k základnímu vzdělávání naleznete v příloze.