Zápis do 1.třídy

Informace k zápisu do 1.třídy a k odkladu povinné školní docházky v době mimořádných opatření vlády.

Vážení rodiče, mimořádná situace související s opatřeními vlády proti šíření epidemie covid19 zasáhne bohužel i organizaci zápisu do 1. třídy.

Na základě doporučení MŠMT bude letos zápis do 1. třídy ZŠ Tupesy probíhat:

  • bez osobní přítomnosti dětí ve škole,
  • pokud je to možné, doporučujeme podat přihlášku (viz příloha) bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (poštou, datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem),
  • osobně bude možné podat přihlášku do školy v den zápisu tj. 1.4.2020 nebo v náhradním termínu 8.4.2020, a to v době úředních hodin https://www.zstupesy.cz/kontakty-1502873015 
  • Vzhledem k mimořádné situaci bude možné v odůvodněných případech podat přihlášku do 1. třídy ZŠ Tupesy až do 30. 4. 2020.

Informace k odkladu povinné školní docházky:

  • zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky svého dítěte vyplní žádost (viz příloha) a přiloží kladné doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP) a dětského lékaře.
  • pokud je to možné, doporučujeme podat žádost o odklad bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (poštou, datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem),
  • osobně bude možné podat žádost o odklad v době úředních hodin https://www.zstupesy.cz/kontakty-1502873015
  • žádost o odklad povinné školní docházky by měla být podána do 30. 4. 2020.

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Tel.: 605 148 900 Email: stepan.kubis@zstupesy.cz

Děkuji za pochopení. Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy