Nový kroužek - nepřehlédněte!!
Nový kroužek - nepřehlédněte!!
před 5 hodinami, 17.9.2021
Polytechnická výuka pokračuje
Polytechnická výuka pokračuje
před 5 hodinami, 17.9.2021
Léto s kamarády
Léto s kamarády
před 2 měsíci, 2.8.2021

Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Zápis do první třídy ZŠ Tupesy proběhne online - své dítě k zápisu mohou zákonní zástupci přihlásit v období od 22.3.2021 do 12.4.2021. Online budou podávány i žádosti o odklad povinné školní docházky.


Vážení rodiče, vzhledem k trvající mimořádné situaci proběhne bohužel zápis do 1. třídy ZŠ Tupesy elektronicky - bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

K zápisu můžete své dítě přihlásit od 22.3.2021 do 12.4.2021.

Stručný postup:

 1. vyplňte online přihlášku k zápisu a odešlete,
 2. na zadaný email Vám přijde zpráva s informacemi o dalším postupu k úspěšnému dokončení zápisu,
 3. zpráva bude obsahovat žádost o přijetí, budete-li žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky pak žádost o odklad, tyto dokumenty si uložte, vyplňte, vytiskněte a připravte k doručení škole.
 4. do 16.4.2021 pak dokumenty škole doručte,
 5. v případě mimořádné osobní situace (karanténa, nemoc...)je možné přihlášku škole doručit i po tomto termínu, nejpozději však do konce dubna.

Jaké dokumenty je potřeba do 16.4. doručit  k zápisu do 1. třídy?

 • žádost o přijetí, kopii nebo sken rodného listu dítěte,

Jaké dokumenty je potřeba doručit  k  odkladu povinné školní docházky?

 • žádost o odklad povinné školní docházky,
 • doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC),
 • doporučení dětského nebo odborného lékaře.

Jak je možné dokumenty škole do 16.4.2021 doručit?

 • poštou na adresu: Základní škola a mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, Tupesy 112, 687 07,
 • prostřednictvím datové schránky: xmsmikv,
 • vložením do poštovní schránky u vchodu do školy "od kaple" nebo po předchozí domluvě osobně.

Výsledky řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy do 30.4.2021 pod registračními čísly přidělenými při odevzdání formulářů.

Děkuji za pomoc a spolupráci.

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

email: stepan.kubis@zstupesy.cz / mob: 605 148 900

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy