Zápis do MŠ - 11.5.2021

Zápis do mateřské školy Tupesy proběhne v úterý 11.5.2020 od 12:00-15:00 hodin v budově MŠ. Náhradní termín po individuální domluvě. Těšíme se na Vás!

Vážení rodiče. K zápisu do MŠ Tupesy můžete své dítě přihlásit do 11.5.2021.

Jaké dokumenty je potřeba do 11.5. doručit MŠ?

  • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání potvrzené lékařem, 
  • kopii nebo sken rodného listu dítěte,  
  • potvrzení seznámení s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání (viz přílohy)

Vzhledem k epidemiologické situaci není vyžadována osobní přítomnost při zápisu.

 Jak je možné dokumenty MŠ do 11.5.2021 doručit?

  • poštou na adresu: Základní škola a mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, Tupesy 112, 687 07,
  • prostřednictvím datové schránky: xmsmikv,
  • vložením do poštovní schránky u vchodu do školy "od kaple"
  • 11.5. osobně.

Výsledky řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy do 18.5.2021 pod registračními čísly přidělenými při odevzdání formulářů.

Děkuji za pomoc a spolupráci.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

email: info@zstupesy.cz / mob: 605 148 900 / tel: 572 501 140

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy