Nový kroužek - nepřehlédněte!!
Nový kroužek - nepřehlédněte!!
před 4 hodinami, 17.9.2021
Polytechnická výuka pokračuje
Polytechnická výuka pokračuje
před 4 hodinami, 17.9.2021
Léto s kamarády
Léto s kamarády
před 2 měsíci, 2.8.2021

Oznámení - rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Vážení rodiče, mimořádná situace související s opatřeními vlády proti šíření epidemie covid19 zasáhne bohužel i organizaci zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání.

Na základě doporučení MŠMT bude letos zápis do MŠ Tupesy probíhat:

  • bez osobní přítomnosti dětí v mateřské škole,
  • pokud je to možné, doporučujeme podat přihlášku + přílohy poštou, datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, přihlášky budou tímto způsobem přijímány v období od 2.-16. 5. 2020,
  • osobně bude možné podat přihlášku do MŠ v den zápisu - 12.5.2020 od 13.00-16.00 hod,
  • k zápisu je třeba MŠ doručit následující dokumenty: Žádost... 2020, Kritéria... 2020, kopii očkovacího průkazu dítěte, čestné prohlášení k očkování (jednoduchý vzor níže) a kopii rodného listu. 
  • není tedy potřeba navštěvovat lékaře pro potvrzení o očkování dítěte (druhá strana přihlášky zůstane prázdná),
  • seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněn nejpozději 20.5.2020

Další informace zde: https://www.zstupesy.cz/aktualne

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy

--------------------------------------------------------------------------------

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Já (jméno a příjmení zákonného zástupce) prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Podpis zákonného zástupce

Příloha: kopie očkovacího průkazu

--------------------------------------------------------------------------------