Český jazyk hravě

10. 2. 2023

Ve 4. třídě nás český jazyk baví. Učivo často procvičujeme ve dvojicích nebo ve skupinách formou zábavných her, cvičení a aktivit.