Školní stravování

Jídelníček a přihlášení do stravovacího systému školy najdete na odkazu:


Školní jídelna Tupesy

Odpovědný pracovník: Veronika Mikulová

Kontakt: tel.: +420 572 597 756 / e-mail: veronika.mikulova@zstupesy.cz

Odhlášení obědu - do 10.00h předchozího pracovního dne

  • v aplikaci iCanteen
  • e-mailem: veronika.mikulova@zstupesy.cz

Za neodhlášenou a neodebranou stravu nelze poskytnout věcnou ani finanční náhradu.

Ceny obědů platné od 1.1.2023

Kategorie Cena 
MŠ 3 - 6 let 10,- Kč svačina, 23,- Kč oběd, 10,- Kč přesnídávka
MŠ 7 let 10,- Kč svačina, 30,- Kč oběd, 10,- Kč přesnídávka
Žáci 7 - 10 let 30,- Kč
Žáci 11 - 14 let 32,- Kč
Žáci 15 a více let 33,- Kč 
Zaměstnanci 37,- Kč 
Ostatní strávníci 100,- Kč

Upozorňujeme, že za neodhlášené obědy v době nemoci / nepřítomnosti žáka budou účtovány režijní náklady 45,- Kč.

Pracovníci ŠJ

Vedoucí ŠJVeronika Mikulovatel.: +420 572 597 756 / e-mail: veronika.mikulova@zstupesy.cz
Hlavní KuchařkaMartina Němečková
KuchařkaVěra Kováříková
KuchařkaIlona Nováková
KuchařkaPetra Novotná