Kontakty

Telefony

+420 572 501 140

Zaměstnanci MŠ

Jméno
 funkce
kontakt
telefon
Hana Čevelíková Zást. ředitele MŠ hana.cevelikova@zstupesy.cz+420 572 501 140
Yvona Šimoníková Učitelka yvona.simonikova@zstupesy.cz
Jana Bartošová Učitelka jana.bartosova@zstupesy.cz
Jitka Mikešová Učitelka jitka.mikesova@zstupesy.cz
Alena TrubačíkováŠkolní asistentkaalena.trubacikova@zstupesy.cz

Provoz MŠ Tupesy

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s dobou pobytu od 6:30 do 16:30 hod. 

Kapacita MŠ:56 dětí
Počet tříd:2
Platby:Výše úplaty je stanovena vnitřní směrnicí:  Úplata za předškolní vzdělávání a jejími dodatky.