Učitelé

 Jméno
 Funkce
 Kontakt
Andrea Čagánková, Mgr.třídní učitelka 1. třída+420 572 541 107 / andrea.cagankova@zstupesy.cz
Hana Kočendová, Mgr.třídní učitelka 2. třída +420 572 541 107 / hana.kocendova@zstupesy.cz
Petra Kočendová, Mgr.třídní učitelka 3. třída +420 572 541 107 / petra.kocendova@zstupesy.cz
Martina Tomaníková, Mgr.třídní učitelka 4. třída+420 572 543 003 / martina.tomanikova@zstupesy.cz
Iveta Obtulovičová, Mgr.třídní učitelka 5. třída +420 572 541 107 / iveta.obtulovicova@zstupesy.cz
Lucie Kedroňová, Mgr.třídní učitelka 6. třída  +420 572 543 003 / lucie.kedronova@zstupesy.cz
Ivana Kocourková, Mgr.třídní učitelka 7. třída +420 572 543 003 / ivana.kocourkova@zstupesy.cz
Lenka Hejdová, Mgr.třídní učitelka 8. třída +420 572 543 003 / lenka.hejdova@zstupesy.cz
Michal Koubek, Mgr.třídní učitel 9. třída +420 572 543 003 / michal.koubek@zstupesy.cz
Miroslav Schneider, Mgr.učitel +420 572 543 003 / miroslav.schneider@zstupesy.cz
Filip Vašíček, Mgr.učitel +420 572 543 003 / filip.vasicek@zstupesy.cz
Marie Vaňková, Ing.učitelka, MP +420 572 543 003 / marie.vankova@zstupesy.cz
Lenka Rašticová, Mgr.školní psycholožka +420 571 659 396 / lenka.rasticova@zstupesy.cz 
Andrea Lukášováas. pedagoga +420 572 543 003 / andrea.lukasova@zstupesy.cz
Martina Šimonováas. pedagoga +420 572 543 003 / martina.simonova@zstupesy.cz
Ivana Tomášůas. pedagoga +420 572 541 107 / ivana.tomasu@zstupesy.cz
Barbora Křemečková, Mgr.šk. asistentka +420 572 543 003 / barbora.kremeckova@zstupesy.cz
Štěpán Kubiš, Mgr.ředitel školy +420 572 597 131 / +420 605 148 900 / stepan.kubis@zstupesy.cz
Karla Milošová, Mgr.zást. ředitele, VP, KP +420 573 386 988 / karla.milosova@zstupesy.cz