Příměstské tábory

Nabídku příměstských táborů pro školní rok 2020/2021?​Příměstský tábor „HRAVÉ LÉTO“ 9. – 13. srpna 2021

  • Čas?  8 – 16 hodin (v případě celodenních výletů dle domluvy)
  • Cena: 2000 Kč
  • Kapacita: 18 – 24 dětí
  • Přihlášky: do 31. května 2021

Vedoucí příměstského tábora: Andrea Lukášová, Martina Tomaníková
Kontakt: andrea.lukasova@zstupesy.cz, 731 510 371
martina.tomanikova@zstupesy.cz, 728 299 125

Závazné přihlášky odevzdávejte nebo posílejte na mail nejpozději do 31. 5. 2021 / do naplnění kapacity tábora. Přihlášky najdete zde.

Tábor bude uskutečněn za příznivé epidemiologické situace.