Dopravní hřiště

6. 10. 2022

Dopravní výchova v Uherském Hradišti

Koncem měsíce září jsme se vydali na dopravní hřiště do Uherského Hradiště, kde jsme absolvovali dopravní výchovu. Poslechli jsme si krátkou přednášku o tom, jaká bychom měli dodržovat pravidla při pohybu na vozovce. Také jsme si zopakovali dopravní značky a nabyté vědomosti si vyzkoušeli v praxi při jízdě na kolech.