Dubnové úspěchy a kulturní zážitky

28. 4. 2023

Měsíc duben se pro pátou třídu nesl v duchu kultury a velkých úspěchů. Zúčastnili jsme se výchovného koncertu folklorního souboru Omladinka a Základní umělecké školy, kde jsme z pódia fandili spolužačce Káji Šikové, která vystupovala spolu s baletkami. Připravili jsme také tématicky třídu pro DOD, nachystali stanoviště do "Spongebobovy pětky" a návštěvníkům třídy nabídli kromě zábavy i vynikající občerstvení. Mezi úspěchy tohoto měsíce patřilo umělecké ztvárnění Brhlíka lesního, které Lauru Matějíčkovou dostalo v soutěži "Mé toulky za zvěří" až do národního kola. V dubnu se dařilo i našim sportovcům, Lucie Hubíčková pokořila školní rekord z roku 2006, když se jí ve skoku z místa do dálky podařilo skočit neuvěřitelných 2015 cm. Dalším úspěchem je rozhodně postup fotbalistů do okresního kola turnaje MC donald´s Cup. Zde mají zásluhy žáci A.Šmíd, V.Lesová, J.Kubíček, J.Riznič, J.Blaha, M.Bachan, R.Hlaváč a T. Vávra. Za zmínku ale rozhodně stojí také vynikající výsledek Martina Bachana, který při scio testování prokázal, že ovládá anglický jazyk na úrovni B1. Za všechny úspěchy i za přípravu DOD si žáci vysloužili velkou pochvalu!