Informace o uzavření školy během stávky dne 27. 11. 2023

22. 11. 2023

Celá škola bude v pondělí 27. 11. uzavřena

Vážení rodiče,

v pondělí 27. 11. 2023 dojde z důvodu stávky zaměstnanců k přerušení provozu školy.

Vzhledem k tomu, že se stávky zúčastní 84% pedagogických a 100% provozních zaměstnanců a nelze tedy zabezpečit ani minimální standardy bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků, budou uzavřeny všechny součásti organizace (ZŠ, MŠ, ŠD, ŠK i ŠJ).

Neplnění slibů vlády o prioritě vzdělání, nekoncepční zásahy do vzdělávací soustavy, škrty v rozpočtu školství avizované na rok 2024 a zoufalá komunikace MŠMT vyvolává frustraci pedagogických i nepedagogických pracovníků. Plánovaná vládní opatření ohrožují kvalitu vzdělávání v České republice jako celku. Stát odmítá plnit své závazky vyplývající z platné legislativy a hazarduje s budoucností dětí. Proto se velká většina zaměstnanců školy rozhodla dne 27. 11. 2023 stávku podpořit.